Knihovna_zavreno_18122020.jpg

Provoz knihovny zůstává stejný i po 12. 4. 2021, tzn.

zůstává zachováno VÝDEJNÍ OKÉNKO 

každou středu od 9:00-12:00   13:00-17:00 hod

Pouze předem objednané knihy, knihy lze též vracet a platit poplatky.

Okénko najdete u starého vchodu (staré dřevěné dveře) – vchod z Otáhalovy ulice.

Dodržujte prosím pravidla: respirátor, rozestupy a mějte připravený čtenářský průkaz.

 

Ostatní dny nabízíme možnost BEZKONTAKTNÍ VÝDEJ předem objednaných knih -

dle individuální dohody.

Předání vždy probíhá bezkontaktně v domluvený čas u hlavních (skleněných) dveří. Zapůjčené knihy takto NELZE VRACET! Knihovnice knihy připraví, prosím v dohodnutý čas zavolejte na jedno z tel. čísel 412 371 854 nebo MIC 775 398 650 a knihovnice Vám připravené knihy přinese před dveře hlavní budovy a vyčká, až si knihy převezmete.

Knihy vracejte prosím pouze ve středu u výdejního okénka. Všechny zapůjčené knihy budou automaticky prodlouženy.

 

Knihy můžete objednávat přes náš online katalog, připravili jsme pro vás krátky videonávod. Podmínkou pro objednávání přes katalog je přihlášení ke svému kontu pomocí jména a hesla. Pokud tyto údaje nemáte, knihovnice vám je sdělí při návštěvě knihovny.

 

Informační centrum zůstává nadále uzavřené. U výdejního okénka je možné vyzvednout pytle na tříděný odpad.