Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Ceník služeb a poplatků

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatek platí na běžný rok, tzn. pokud zaplatíte v srpnu 2016, registrační poplatek na další rok budete platit v srpnu 2017.

 • Rodinná průkazka - zvýhodněný roční registrační poplatek rodinný:
  •  hlavní člen rodiny - 100 Kč                          
  • každý další člen rodiny (manžel, manželka, druh, družka, partner, partnerka, děti do 18 let, případně do 26 let po předložení potvrzení o studiu) + 10 Kč za každého dalšího rodinného příslušníka
 • Dospělí - roční registrační poplatek individuální - 100,- Kč
 • Děti - roční registrační poplatek individuální děti do 14 let včetně  - 50,- Kč

 

Roční registrační poplatek individuální snížený:

 • děti, studenti do 26 let, důchodci, osoby na MD a RD s dětmi do 3 let věku - 50,- Kč
 • poplatek čtenářů nad 70 let  -  zdarma
 • roční poplatek za registraci na internet  - 20,- Kč      

 

LHŮTY A VÝŠE ZPOZDNÉHO

 Knihovna již nebude posílat písemná upozornění poštou. Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu nebo číslo svého mobilního telefonu může dostávat následující upozornění:

 

Upozornění na termín vrácení - jedná se o službu poskytovanou zdarma. Knihovna automaticky několik dnů před uplynutím výpůjční lhůty zašle na uvedený e-mail nebo sms připomenutí o blížícím se konci výpůjční lhůty.

Připomínka - Poslední den výpůjční lhůty zasílá knihovna na e-mail nebo sms informaci o poslední možnosti vrácení zapůjčených dokumentů bez uhrazení zpozdného.

1. Upomínka - tato upomínka je zasílána po 5 dnech po uplynutí termínu vrácení pouze na e-mailovou adresu.

2. Upomínka - je zasílána na e-mailovou adresu nebo formou sms, a to po 20 dnech od uplynutí termínu vrácení.

3. Upomínka - je zasílána pouze na e-mailovou adresu po 45 dnech od uplynutí termínu vrácení.

4. Upomínka - předžalobní - je zasílána doporučeným dopisem na adresu registrovaného čtenáře (resp. zákonného zástupce u dětí).

 

Zpozdné

Za každý započatý týden pozdního vrácení se počítá za každou jednotku (platí pro všechny oddělení knihovny):

Knihy, CD, LP, CDA, CDK, ROMK, DVDK - za každý započatý týden….. 2 Kč/ks

Periodika, CDP, ROMP, DVDP - za každý započatý týden……………… 1 Kč/ks

 

Upomínka za MVS

První den překročení výpůjční lhůty     40,- Kč za 1 ks MVS + další náhrady požadované knihovnou, která výpůjčku poskytla 

 

 

Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu, budou u zasílány všechny upozornění. Pokud si nepřeje dostávat připomínky nebo upomínky, může své požadavky nahlásit knihovnicím, které čtenáři sdělí možná nastavení a dle požadavků čtenáře a možností systému tyto nastaví.

Pokud čtenář náhlásí číslo mobilního telefonu, budou mu zasílány - upozornění na termín vrácení nebo připomínka, 1. upomínka, případně upozornění na rezervace.

Pokud čtenář nenahlásí e-mail ani číslo na mobilní telefon musí si sám hlídat termín odevzdání zapůjčených jednotek dle přehledu výpůjček, který obdrží při zapůjčení knih či jiných jednotek.

 

 

Vysvětlivky:

CD

CD - populární hudba

CDA

CD – klasická hudba, mluvené slovo

CDK

CD ke knize

CDP

CD k periodiku (časopisu)

ROMP

CR ROM k periodiku (časopisu)

ROMK

CD ROM ke knize

LP

Gramofonová deska (vinyl)

DVDK

DVD ke knize

DVDP

DVD k periodiku (časopisu)


 

 

MANIPULAČNÍ POPLATKY ZA DALŠI SLUŽBY

 • za rezervaci - zdarma
 • za MVS -  40,- Kč
 • za MMVS  - skutečné náklady
 • vystavení nového čtenářského průkazu  -  20,- Kč

 

POPLATKY ZA TISK A KOPÍROVÁNÍ

 

černobílý:

 • 1 arch A4 jednostranný čb. -  2,- Kč
 • 1 arch A4 oboustranný čb.  -  4,- Kč
 • 1 arch A3 jednostranný čb. -  4,- Kč
 • 1 arch A3  oboustranný čb. -  8,- Kč

 

barevný:

 • 1 arch A4 jednostranný barevný  -   5,- Kč
 • 1 arch A4 oboustranný barevný  -  10,- Kč
 • 1 arch A3 jednostranný barevný -  10,- Kč
 • 1 arch A3  oboustranný barevný -  20,- Kč

 

POPLATKY ZA INFORMAČNÍ SLUŽBY

 • informace z encyklopedií a databází na CD – ROM - zdarma
 • používání on-line elektronického katalogu k vyhledávání  -  zdarma
 • používání multimediálního PC (MS Office 2010 a 2007 - Word, Excel, PowerPoint, Publisher) - zdarma

 

POPLATKY ZA INTERNET

 • přístup na internet - zdarma pro registrované čtenáře a registrované uživatele (1 hod. denně)
 • přístup na internet přes WIFI pro registrované čtenáře zdarma (s vlastním notebookem bez časového omezení)

 

SANKČNÍ POPLATKY ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DOKUMENTU

 

 • Ztráta a úplné zničení knihovní jednotky, CD, CDA, MC, LP, DVD, VHS - cena nové nebo obdobné nové knihovní jednotky + 30% původní ceny
 • Částečné poškození knihovní jednotky, CD, CDA,  MC, LP, DVD, VHS  -  do 50% původní ceny     
 • Poškození čárkového kódu v knihovní jednotce, CD, CDA, MC, LP, DVD, VHS - 10,- Kč
 • Poškození nebo zničení fóliového obalu knihovní jednotky - 10,- Kč
 • Poškození nebo zničení ochranného obalu CD, CDA, MC, LP, DVD, VHS- za jeden kus 5,- Kč   

 

POPLATKY ZA BIBLIOGRAFICKÉ REŠERŠE A SEZNAMY:

 • zadání rešerše (seznamu)  - 20,- Kč
 • 1 český neanotovaný záznam - 5,- Kč
 • 1 český anotovaný záznam - 10,- Kč
 • 1 cizojazyčný neanotovaný záznam - 10,- Kč
 • 1 cizojazyčný anotovaný záznam - 15,- Kč
 • Rešerše (seznamy) zpracované jinou knihovnou budou účtované podle sazebníku knihovny, která tuto rešerši zpracovává. Čtenář má právo se s tímto sazebníkem předem seznámit.
 • Zpracování rešerší (seznamů) získaných z databází, které buduje MěKVdf, je zdarma, čtenář platí pouze poplatky za tisk dat

 

 POKUTY ZA ŠKODY PŘI PRÁCI NA PC

 • předem neohlášené vypnutí a restartování počítače -  50,- Kč
 • změny nastavení PC (Windows, Internet Explorer) - 100,- Kč
 • závady vzniklé nedovoleným zacházením s PC - 500,- Kč