Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Hlavní změny v knihovním řádu Městské knihovny Varnsdorf platném od 1. 2. 2017

Výpůjční lhůta AV medií je shodná jako u knih a činí 1 měsíc. Výjimku mají, tak jako dosud, pouze periodika, kde výpůjční doba je 14 dní a nelze je prodlužovat.

Knihovna již nebude posílat písemná upozornění poštou. Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu nebo číslo svého mobilního telefonu, může dostávat následující upozornění. Požadavky na konktrétní nastavení prosím hlaste knihovnicím, které vyhoví Vašim požadavkům, pokud to systém umožní.

  • Upozornění na termín vrácení - několik dnů před uplynutím výpůjční lhůty zašle na uvedený e-mail nebo sms připomenutí o blížícím se konci výpůjční lhůty.
  • Připomínka - poslední den výpůjční lhůty na e-mail nebo sms informaci o poslední možnosti vrácení zapůjčených dokumentů bez uhrazení zpozdného.
  • 1. Upomínka - tato upomínka je zasílána po 5 dnech po uplynutí termínu vrácení pouze na e-mailovou adresu.
  • 2. Upomínka - je zasílán e-mail nebo sms, a to po 20 dnech od uplynutí termínu vrácení.
  • 3. Upomínka - je zasílána pouze na e-mailovou adresu po 45 dnech od uplynutí termínu vrácení.
  • 4. Upomínka - předžalobní - je zasílána doporučeným dopisem na adresu registrovaného čtenáře (resp. zákonného zástupce u dětí).

Pokud čtenář nenahlásí e-mail ani číslo na mobilní telefon, musí si sám hlídat termín odevzdání zapůjčených jednotek dle přehledu výpůjček, který obdrží při zapůjčení knih či jiných jednotek.

 

Zpozdné – změnil se systém výpočtu zpozdného:

Za každý započatý týden pozdního vrácení se počítá za každou jednotku (platí pro všechny oddělení knihovny):

Knihy, CD, LP, CDA, CDK, ROMK, DVDK

- za každý započatý týden ... 2 Kč/ks

Periodika, CDP, ROMP, DVDP

- za každý započatý týden … 1 Kč/ks

 

Celý knihovní řád platný od 1. 2.2017 najdete v sekci dokumety ke stažení.