Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé
 
 
tel.:   +420 412 371 854    
Otáhalova 1260 - přízemí
 
dospeletablet
 • půjčování beletrie (romány, poezie, divadelní hry, detektivky, sci-fi…)
 • půjčování odborné a populárně naučné literatury
 • půjčování periodik (regionální tisk, časopisy)
 • prezenční půjčování regionální literatury a tisku, sbírky zákonů
 • prezenční půjčování slovníků a encyklopediíz příruční knihovny
 • rezervace požadované knihy, kterou má půjčenou jiný čtenář
 • MVS = meziknihovní výpůjční služby, zajišťování knih, které knihovna nemá ve fondu, prostřednictvím
 • čítárna časopisů
 • internet – bezplatný přístup k internetu na 6 PC s možností využití kancelářských programů (Microsoft Office 2007)
 • besedy pro čtenáře a lekce knihovnicko-bibliografické gramotnosti pro studenty středních škol
 • prodej publikací, které knihovna vydala
 • on-line katalog fondu knihovny, informace o článcích regionálního a denního tisku, souborný katalog
 • multimediální knihovna - výukové a informační programy na CD-ROM
 • SKAT (souborný katalog naučné literatury)
 • informace z jízdních řádů - autobusy a vlaky na území ČR a SR, letové řády ČSA, městská hromadná doprava vybraných měst ČR
 • kopírovací služby, tisk z flash disků, skenování dokumentů 
 • přednášky, besedy a další akce pro veřejnost
 • pořádání literárních soutěží pro dospělé - "Literární Varnsdorf"
 • vydavatelská činnost
studovnatablet
 
studovna
 
citarna1
 
čítárna