Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

E-mailová korespondence

 

V současné době nabízíme čtenářům možnost využít e-mailovou komunikaci s knihovnou. E.mailová komunikace může být využívaná čtenáři při:

  • prodloužení výpůjček
  • rezervaci knih
  • připravení knih ze skladu
  • objednání knih prostřednictvím MVS z jiné knihovny
  • další dotazech a komunikaci s jednotlivými zaměstnanci knihovny

Při komunikaci využívejte e-mailové adresy na jednotlivá oddělení a zaměstnance -  viz kontakty.

 

Pokud uvedete svoji e-mailovou adresu, bude vám automaticky zasílána tzv. předupomínka. Jedná se o upozornění, že za několik dnů bude končit výpůjční lhůta a je nutné zapůjčené dokumenty vrátit do knihovny nebo požádat o prodloužení.  Předupomínka je jednotná pro všechny oddělení a knihovní jednotky (proto se objeví v předupomínce možnost prodloužení u všech zapůjčených dokumentů a medií, ale  - pozor - nelze prodlužovat zapůjčené CD a časopisy).

V případě, že požádáte o prodloužení odpovědí na zaslaný e-mail, bude vám po prodloužení zaslána potvrzovací e-mailová zpráva. Pokud tuto potvrzovací zprávu neodržíte, došlo zřejmě k chybě při přenosu, zapůjčené dokumenty prodloužené nebudete mít a je nutné žádost o prodloužení zopakovat  jedním z možných způsobů.

Dále upozorňujeme na nutnost zasílat žádosti e-mailem na každé oddělení  a každého člena rodiny (tzn. každého čtenáře) zvlášť. Bohužel systém neumožňuje automatické prodloužení ve všech odděleních najednou. Též předupomínka, kterou obdržíte, se bude vždy týkat pouze jednoho oddělení a jednoho člena rodiny (i v případě, že vlastníte tzv. rodinnou průkazku).

 

Pokud nahlásíte e-mailovou adresu, bude vám na tuto adresu automaticky zasílána též 1. upomínka a teprve 2. upomínka bude zasílána poštou. Proto je nutné nahlásit e-mailové adresy, které aktivně používáte a v případě změny kontaktu nahlásit změnu též v knihovně. Knihovna neručí za nedoručené e-maily a je v zájmu čtenáře, aby své kontakty aktualizoval.

 

V případě zájmu vás zařadíme do databáze zájemců, kterým zasíláme automaticky pozvánky na akce knihovny. Tuto službu poskytujeme pouze na žádost čtenáře.