Vyprávěnky o Lužici / Powědanja wo Łužicy / Erzählungen von der Lausitz

Sborník prací z literárních soutěží Lužičtí Srbové známí a neznámí

a

Warnoćicy - čěske wokno do Łužicy / Varnsdorf - das tschechische Fenster zur Lausitz

Editor Milan Hrabal.

Odborný lektor Radek Čermák.

Redakční práce s texty Milan Hrabal a Miroslava Kubešová.

Překlady do němčiny Ilona Martinovská, Tomáš Havránek, do hornolužické srbštiny Měrana Cušcyna.

Korektury Měrana Cušcyna a Miroslava Müllerová.

Ilustrace žáci ZŠ Jiříkov.

Návrh grafické úpravy a obálky Milan Hrabal.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2012. 1. vyd.

33 s. Náklad 500 výt.

Edice Setkávání přes hranice, svazek 12

Grafická úprava, sazba, tisk a vazba SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Vydání knihy bylo součástí projektu „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“, který spolufinancovaly Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a město Varnsdorf.
ISBN 978-80-86409-35-1 (brož.)

Neprodejné.

 

Sborník vzešel z 3. regionálního kola literárních soutěží „Lužičtí Srbové známí a neznámí“ a „Warnoćicy - čěske wokno do Łužicy“ / Varnsdorf - das tschechische Fenster zur Lausitz“, které navazovaly na přednášky o Lužických Srbech ve školách na severu Čech a v Lužici. Obsahuje 18 žákovských prací, všechny v češtině. Jako vhodný tematický doplněk je zařazen text Tomáše Havránka, studenta 12. ročníku Lužickosrbského gymnázia v Budyšíně a oktávy českého Gymnázia Varnsdorf. O ilustrační doprovod se postarali žáci základní školy v Jiříkově.

 

 

Obsah

Jitka Ryšavá: Dopis

Krabat: hodný nebo zlý čaroděj?

Anna Homolková: Kryšpín

Iva Kašparová: Pohádka o čaroději Krabatovi

Michaela Fabianová: Jak se Krabat proslavil

Jakub Chmelař: Čaroděj Krabat

Vodníci v Lužici

Tom Plešinger: Vodník

Marie Cviková: Mazaný vodník

Sámo, Cyril, Metoděj

Eliška Fialová: Pohádka o čarovném kováři

Iveta Kolouchová: Cyril a Metoděj v Lužici

Lucie Jetýlková: Láska nadevše

Draci a čarodějové versus ti hodní

Michael Schubert: Kardon a Abadon

Kamila Mimrová: Cesta do Temného lesa

Anna Riedelová: O tom, jak Andreas zachránil Mieke od zlé čarodějnice

Pověsti, bajky, zvyky

Dan Rýdl: Lužičtí Srbové a drak

Adéla Svobodová: Bože sedleško

Adéla Petružálková: Ptačí svatba

Hanka Těšitelová: O nespokojené mašli

Martin Kolář: Znaky obou Lužic

Místo doslovu / Město dosłowa / Anstelle des Nachwortes

Tomáš Havránek: Lužičtí Srbové očima českého studenta / Serbja z wočomaj čěskeho šulerja / Sorben mit den Augen eines tschechischen Schülers

Výsledky / Wuslědki / Ergebnisse

Ediční poznámka / Ediciske přispomnjenje / Editionsbemerkung

Poděkování / Dźakowanje / Dankesworte

 

 

Ukázka

 

Dan Rýdl

 

Lužičtí Srbové a drak (bajka)

 

Mocný drak již dlouho sužoval srbskou Lužici. Někde zničil dům, jinde spálil úrodu či pojídal dobytek. Proto svolali radu, aby se poradili, co dělat dál. Mnoho nápadů bylo zavrženo, ale potom přece něco vymysleli.

Druhý den se podle plánu shromáždili na náměstí a po chvilce začali s řevem utíkat. Byli sotva u prvního pole za městem, když vtom jim přilétl do cesty jejich nepřítel — drak. Podivil se a svým mohutným hlasem se zeptal: „Kampak to utíkáš, oběde?“

„Věř nebo nevěř, mocný draku,“ odvětil jeden z občanů vystrašeně, „ale viděli jsme mnohem většího draka, než jsi ty! Ten by určitě dokázal odfouknout domek malinkým výdechem, a tak jsme se dali na útěk!“

Drak byl překvapený, že vůbec existuje větší drak než je on, proto se trochu nadechl vzduchu a zeptal se: „Byl velký asi takto?“ Jeden z občanů křikl: „Ten byl větší!“

Drak se znovu a více nadechnul a zeptal se: „Tak asi takto?“ Ale někdo na něj křikl: „Ten byl ještě větší!“

Drak se tedy opět nadechnul a nedočkavě se zeptal: „Ani takto?!“ A pro jeho neštěstí se dole ozvalo: „A přece byl větší!“

Drak se začal poněkolikáté nadechovat a už už se chtěl zeptat, jestli je větší, když vtom pukl.

Tak se Lužičtí Srbové konečně zbavili dlouho obávaného draka, a také zachovali svůj národ, který i v dnešní době existuje.

Ponaučení: Některé věci je lépe nezkoušet.