Dětský koutek mohou užívat registrovaní čtenáři do 8 let, a to za doprovodu osoby starší 15 let (bez doprovodu pouze výjimečně se souhlasem knihovnice). Dětský koutek užíváte na vlastní nebezpečí, knihovnice nezajišťují dozor a nenesou odpovědnost za nehody vzniklé nevhodným chováním.

Povinnosti uživatelů:

  •  před vstupem do dětského koutku odložit obuv
  •  před odchodem po sobě dětský koutek uklidit

Respektujte prosím, že dětský koutek se nachází v knihovně. Neobtěžujte hlukem a jiným nevhodným chováním ostatní čtenáře. Knihovnice mají právo nevhodně se chovající uživatele vykázat z dětského koutku.