Kostal_knihovna.jpg

Přestavba proběhla v letech 2006 až 2009.

Objednavatelem přestavby budovy bývalé průmyslové školy na Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf (MCKV) v hodnotě 62 miliónů korun bylo Město Varnsdorf.

Akci projektovala společnost V & M spol. s r.o., Liberec

Hlavním dodavatelem stavby byla firma STAMO spol. s r.o., Děčín

Subdodavatelé:

 • CL EVANS spol. s r.o., Česká Lípa,
 • TOPRA a.s., Česká Kamenice,
 • Jiří Swadosch, Varnsdorf

Autorský kolektiv přestavby:

 • Ing. Václav Pavlík – vedoucí projektant, stavební část
 • Martin Kůt – stavební část, grafická úprava
 • Ing. Zdeněk Cvejn – statika  
 • Ing. Olga Kotková – protipožární zabezpečení stavby
 • Ing. Vladimír Rais, Milan Klogner – zdravotní technika, přípojky vodovodní a kanalizační, dešťová kanalizace
 • Zdenka Zemanová – vytápění
 • Ing. Luděk Jančík – vzduchotechnika
 • Miroslav Gatter, Bc. Jiří Kukla – elektrotechnická část
 • Ing. Ivan Macháček – slaboproudá zařízení a informační technologie
 • Ing. Dana Polcarová, Eva Kořínková – komunikace, terénní a sadové úpravy
 • Přestavbu zajišťoval a řídil odbor správy majetku a investic Městského úřadu ve Varnsdorfu
 • Stavební dozor vykonávala Jana Valková
 • Technický dozor investora vykonávala paní Marie Šeráková