Vytisknout

 

Představy mnohých, kdo nikdy nestěhovali knihovnu: „Nandáte knížky do krabic, převezete, nastrkáte do regálů a za týden není co dělat." Takže co jsme ty čtyři měsíce – od února do konce května 2009 vlastně dělali? Krátká statistika snad pomůže nezasvěceným pochopit. 

Bez pomoci řady pomocníků by stěhování nebylo možné, takže poděkování patří:

-   ředitelům středních škol ve Varnsdorfu – Vyšší odborné a Střední průmyslové škole Varnsdorf, Biskupskému gymnáziu Varnsdorf, Střední škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, Střední průmyslové škole technické Varnsdorf za uvolnění studentů na stěhování. Zúčastněným studentům patří velký dík a pochvala za pomoc a vstřícnost.

-   Městu Varnsdorf, které zrealizovalo přestavbu, uvolnilo finance na přestavbu i dovybavení prostor a pomohlo při stěhování především uvolněním pana Jiřího Suchardy, který vždy aktivně a rád pomohl a poradil, poskytnutím traktoru s valníkem, uvolněním pana Michala Minára na dokončovací práce

-   vedení jídelen základních škol za poskytnutí dodávky 

-   dobrovolníkům, kteří zaměstnankyním a zaměstnanci Městské knihovny Varnsdorf byli v době stěhování oporou a pomocnou rukou – Ruda Javorek, Vladimír Rousek, Ambrož Dunka, Jan Hnilica, Václav Kocman, Michal Batlička, Jakub Bernášek, Jiří Moravec, Stanislav Král, Filip Martinovský