Kostal_knihovna.jpg

Almanach soutěže Literární Varnsdorf 1998

Vybral, sestavil a redakčně zpracoval Milan Hrabal.
Ilustrovala Klára Mašanská.
Medailonky zpracoval Martin Havlíček. Na vzniku publikace se podílel Josef Fiala.
Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 1998
109 s. Náklad 400 výt.
Sazba Martin Havlíček. Návrh obálky s použitím kresby Kláry Mašanské a grafická úprava Milan Hrabal. Technická spolupráce Petr Domorázek.

Tisk a vazba TRIO Varnsdorf
Publikace vyšla s laskavým přispěním Open Society Fund Praha, Obce spisovatelů Praha a města Varnsdorf.

ISBN 80-902437-4-6 (brož.)


Cena: 70 Kč

 

Sborník třetího ročníku varnsdorfské literární soutěže publikuje ukázky z prací 40 autorů.
Z ediční poznámky: „Kritériem byla osobitost a literární hodnota textu, byť se jednalo o kratinkou báseň, o část prózy. Ctižádostí bylo co nejvýstižněji zachytit tematickou šíři a úroveň prací, které byly do soutěže doručeny. Kompozice almanachu respektuje žánrové a tematické bloky, uvnitř nich pak abecední řazení autorů. (…) Soubor básní vítězky v kategorii poezie Jany Soukupové byl pod názvem Společné hříchy vydán jako samostatná publikace s ilustracemi Kateřiny Zákoutské. Almanach by ovšem bez vítězky nebyl úplný, obsahuje tedy alespoň několik ukázek.

 

 

Obsah:

 

Slovník aneb Úvod nazbyt

I. Nemůžeš zadržet oblaka

Barevné kamínky

Lenka Beckelová: Dušička

Petr Biskup: *** (Jdeme na hrad zkratkou)

Michal Čagánek: Platonická láska

Karel Fron: Nemůžeš zadržet oblaka

Martha Gärtnerová: Čtvrtá báseň o světlerůžové

            Třetí báseň o světlerůžové

Jiří Gregar: Svatý Jane

            Proměna

Věra Chase: *** (Tam v polích podzimu...)

Jana Jirásková: Šestej den

Vyměnit si role

Zdeněk Jiroušek: Epiktaf

Petr Kopejska: Spolu

Simona Kubalíková: Bezcitně

Šárka Kubátová: Anděli

Jan Kyselý: Horalská

Petra Lančová: Nokturno s Mirkem Kovaříkem

            Podzimní

Martina Lhotáková: Když spíš

            Já

K pramenům půlnoci

Jarmila Melichárková: Sněžení

            Labyrint

Jiří Najmon: Příslib

            Úplněk

Jiří Olšovský: Jiné

Alkáč Olzín: *** (Nevím jestli byl můj dopis odeslán...)

Lenka Poludová: Cestou tam

Kateřina Rudčenková: Okamžik

            Jezero

Lída Sedláčková: Když nebe ocúnové

            Noc černá Madona

Metamorfózy

Jaroslav Schnerch: Rok ve skotské sukni

Jana Soukupová: Metamorfózy

            Egoduel

            Středomoří

            Párty

Filip Šilhan: Nedorozumění

            Scéna ročník 97

Irena Václavíková: Kino

            Hora zelená

Pavel Zeman: *** (do stonků travin...)

Vladimíra Živná: *** (Zakousl ses do mě...)

II. Mezi námi lidmi

Vítězslav Hospes: Mezi námi lidmi

Xenie Klepikovová: Romain Rolland a Sovětský svaz

Filip Komorous: Amerika

Bohumil Procházka: Solidarita... solidarita?

III. Příběhy

Zdeněk Hulbach: Pochod po nádraží

Věra Chase: Můj tajný anděl

Jan Kameníček: Verdikt

Zdeněk Koláček: Jeskyně

Karel Kropáček: Podivný exodus

Pavla Lidmilová: Příběhy

Antonín Rašek: Pravda o Sisyfovi

Romana Rollingerová-Riba: O žízni

Richard Sobotka: Kosí hnízdo

Fakta o 3. ročníku soutěže Literární Varnsdorf

Autoři ocenění v soutěži

Medailónky autorů

Ediční poznámka

 

 

Ukázka

 

Martha Gärtnerová

Třetí báseň o světlerůžové

 

Vyzvedneš z moře oblohu
vezmeš její cípy a rozložíš je
podle kompasu od severu k jihu
Navzdory všem zákonům
vznikne trojúhelník
zvaný bermudský
kde podle všech logických výpočtů
a důkazů
zcela nelogicky mizí lodi
a letadla i s lidmi

Podezřelé jsou jen růžové červánky
objevující se místo křížů
nad místem neštěstí