Kostal_knihovna.jpg

Svátek lužickosrbské poezie, Varnsdorf 7. června 2001

Sestavil, medailónky autorů napsal, grafickou úpravu a obálku s použitím kresby Ludvíka Kundery navrhl Milan Hrabal.

Jazyková spolupráce na překladech - z hornolužické srbštiny Božena Pawlikec, z němčiny Hana Vohanková ml. a Jiří Růžička.

Ilustrace Ludvík Kundera. Fotografie: Petr Zápotocký ml., Maćij Bulank, Jiří Kotyk.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2001

49 s. Náklad 700 výt.

Tisk a knihařské zpracování tiskárna TRIO Varnsdorf

Vydáno s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR, Obce spisovatelů Praha a města Varnsdorf
ISBN: 80-86409-04-X (brož.)
Cena: 10 Kč

 

Sborník básní účastníků varnsdorfské části Svátku lužickosrbské poezie 7.6.2001 ve varnsdorfské knihovně.

Svátek poezie byl v tomto roce věnován nejvýznamnějšímu lužickosrbskému spisovateli Juriji Brězanovi, proto byla jedna z jeho básní čtena a v tomto sborníku publikována v originále a v překladu do pěti jazyků. Najdeme zde i úryvek z jeho nejznámějšího románu Krabat a esej o Brězanovi od Jurije Kocha. Básně účastníků svátku poezie jsou tentokrát tištěny souběžně v originále a českém překladu (čeští autoři v překladu do lužické srbštiny), jako obvykle jsou zařazeny i jejich medailonky a fotoreportáž z průběhu akce.

 

Obsah

Jurij Brězan (slovníkové heslo)

Jurij Brězan: W cuzej nocy / In fremder Nacht / W cuzej nocy / W obcej nocy / Noc v cudzine / V cizí noci

Andreas Hennig: Stummes Gedicht / Němá báseň

Ivo Harák: Kuzłar / Mág

                Na Vysočinu / Na Vysočinu

Dana Podracká: Lužický žalm / Lužický žalm

Peter Huckauf: Hierarchoid / Hierarchoid

Beno Budar: Naš połč / Špek

Marja Brězanowa: Lubosć / Láska

Bohdan Urbankowski: Kawafisowi - poecie / Kawafisovi - básníkovi

Karla Erbová: Gotiska katedrala / Gotická katedrála

Milan Hrabal: Łužica hišće njespi / Lužice ještě nespí

Benedikt Dyrlich: Na rěč maćernu / Na mateřskou řeč

Jurij Brězan: Krabat / Krabat

Jurij Koch: Brězan z wulkim a małym pismikom / Brězan s velkým a malým písmenem

O autorech slovem

... a obrazem