Kostal_knihovna.jpg

Svátek lužickosrbské poezie, Varnsdorf 26. října 2002

Vybral, sestavil, úvod a medailónky autorů napsal, grafickou úpravu a obálku s použitím vizuálního sonetu Václava Daňka navrhl Milan Hrabal.

Fotografie Petr Zápotocký ml. Fotografiky Jiří Trebatický

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2002

Nestr. Náklad 500 výt.

Tisk, grafické a knihařské zpracování tiskárna TRIO Varnsdorf

Vydáno s podporou města Varnsdorf
ISBN 80-86409-06-6 (brož.)

Cena: 30 Kč

 

Sborník básní účastníků varnsdorfské části Svátku lužickosrbské poezie ve varnsdorfské knihovně.

Svátek poezie byl v tomto roce věnován lužickosrbskému básníkovi a literárnímu vědci Juriji Młynkovi. Jeho báseň Připisk byla čtena a v tomto sborníku publikována v originále a v překladu do čtyř jazyků. Básně cizojazyčných účastníků jsou tištěny v českém překladu. Nechybí medailonky autorů a fotoreportáž z průběhu akce. Celkem je zastoupeno 9 básníků z Čech, Slovenska, Polska, Lužice a Německa.

Z lužické srbštiny, polštiny a němčiny překládal Milan Hrabal za jazykové spolupráce Boženy Pawlikec a Veroniky a Franka Zeinerových; překlady Młynkovy básně Připisk pořídili Milan Hrabal, Dana Podracká, Bohdan Urbankowski a Peter Huckauf.

 

 

Obsah

Jurij Młynk (slovníkové heslo)

Jurij Młynk: Připisk / Post scriptum / Przypis / Zuschrift / Poznámka na okraj

Dana Podracká: Budyšín z terasy Dyrlichova bytu / Modlitba

Peter Huckauf: Felixmüller vidí Budyšín - Dopis a barikáda

Dorothea Šołćina: V hádce dne

Václav Daněk: Tvému dvacátému století / Zauzlení do nebe / Comedia mundi

Jana Štroblová: Vystřízlivění / Očistec / Nejistota

Bohdan Urbankowski: Lužická noc

Milan Hrabal: Změny / *** (Obraz se rozpadá...) / Prastará hrušeň

Benedikt Dyrlich: Romance / Budyšínský Mikławšk 2002

Jurij Młynk: Brusinka / Les ve vřesu / Podzimní noc

O autorech

Vysvětlivky

Ediční poznámka

Svátek poezie obrazem