Kostal_knihovna.jpg

Svátek lužickosrbské poezie, Varnsdorf 14. června 2003

Vybral, sestavil, přeložil, medailónky autorů napsal, grafickou úpravu navrhl Milan Hrabal.

Ilustrace Pavel Kacafírek. Fotografie Petr Zápotocký ml.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2003

Nestr. Náklad 700 výt.

Tisk, grafické a knihařské zpracování tiskárna TRIO Varnsdorf

Publikace byla vydána s laskavým přispěním Ústeckého kraje, města Varnsdorf a Obce spisovatelů Praha
ISBN 80-86409-08-2 (brož.)

Cena: 30 Kč

 

Sborník básní účastníků varnsdorfské části Svátku lužickosrbské poezie ve varnsdorfské knihovně.

Svátek poezie byl v tomto roce věnován klasikovi dolnolužickosrbské literatury Mato Kosykovi. Jeho báseň Njeměr byla čtena a v tomto sborníku publikována v originále a v překladu do pěti jazyků. Připomenut byl i nedávno zemřelý básník a nejvýznamnější překladatel lužickosrbské literatury do češtiny Josef Suchý.

Celkem je zastoupeno 12 básníků z Čech, Maďarska, Polska, Lužice a Německa.

Básně cizojazyčných účastníků jsou tištěny v českém překladu. Antologie je opatřena medailonky autorů a fotografiemi z průběhu akce.

Z lužické srbštiny, polštiny a němčiny překládal Milan Hrabal za jazykové spolupráce Boženy Pawlikec; překlady Kosykovy básně Njeměr pořídili Milan Hrabal, Bohdan Urbankowski, Imrich Fuhl, Eva Fábiánová a Peter Huckauf.

 

 

Obsah

Zdeňka Vajsová: Úvodem

Mato Kosyk: Njeměr / Unrast / Nyugtalanság / Nepokoj / Bezmiar / Neklid

Josef Suchý: Svátek poezie ve Wotrowě

Beno Budar: Našim klasikům

Marja Brězanowa: Železniční závora

Monika Kochowa: Otevřené dveře

Křesćan Krawc: Kdo tu njednou bude bydlet

Peter Huckauf: Žitný trh II

Eva Fábiánová: Kouzlo slova

Benedikt Dyrlich: Další jarní probuzení v B.

Bohdan Urbankowski: Rozhovor Mickiewicze s papežem

Milan Hrabal: Tma v Lužici

Imrich Fuhl: Coikdyžjaktakakdyžnechť

Na okraj básní v tomto sborníku

O autorech

Vysvětlivky

Ediční poznámka

Svátek poezie obrazem