Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

O projektu

 

EFRE_tsch_gr_rgb_72dpiLogo_Ziel_3

 

Název projektu: Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice

 

Jedná se tříletý projekt finančně podpořený Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3  na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Doba realizace projektu – 3 roky

Zahájení projektu: 1.duben 2010

Ukončení projektu: 29.březen 2013

 

Žadatel - Lead partner:

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika

 

Projektový partner 1:

Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Města Varnsdorf

Koordinátor projektu: Milan Hrabal

 

Projektový partner 2:

Zwjazk serbskich wuměłcow Budyšín / Sorbischer Künstlerbund, e.V. Bautzen

Spolková republika Německo, Svobodný stát Sasko

Nezisková organizace sdružující umělce z různých oborů - spisovatele, výtvarné umělce, hudebníky hudební skladatele, divadelní herce (obdoba naší Umělecké besedy) za účelem rozvoje lužickosrbské národní kultury.


Obsah projektu

Projekt „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“ si klade za cíl zprostředkovat lidem žijícím po obou stranách hranice vzájemnou kulturní výměnu a výměnu informací formou přednášek, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů) a umožnit prezentaci amatérských umělců a jejich setkávání s širokou veřejností.

Předpokládané celkové náklady projektu: 161 tis. €

  

   

1. Populárně-naučná přednáška „Lužičtí Srbové známí i neznámí“

Přednášky pro základní a střední školy v krajích Ústeckém, Libereckém a Karlovarském a vícejazyčná gymnázia a lužickosrbské střední školy (2. stupeň ZŠ) v saském příhraničí spojená s besedou se studenty.

Hlavním tématem přednášek je lužickosrbská kultura - fenomén jedinečný v celoevropském měřítku.

Výstup: 48 přednášek na 10 českých a 6 saských - lužickosrbských školách pro cca 900 studentů.

 

Přednášky v ČR  - Lužičtí Srbové známí i neznámí“

Přednášky v Sasku - „Varnsdorf – české okno do Lužice“

 

  

2.Literární soutěž pro studenty na téma „Lužičtí Srbové známí i neznámí“ a sborníky nejlepších prací ze studentské literární soutěže

 

Literární soutěž navazující na přednášku, které se mohou zúčastnit všichni studenti dané školy publicistickými útvary úvaha, esej, fejeton.

Porota: I. Vnitroškolní kolo - učitelé školy,  II. Kolo národní - za českou stranu - Obec spisovatelů, za saskou stranu – Zwjazk serbskich wuměłcow. Sborník navazuje na Literární soutěž, z nejlepších prací bude sestaven každý rok sborník nejlepších prací.

Výstup: 3 sborníky nejlepších prací

  

3. „Abychom si lépe rozuměli“ – poznávání literatur lužickosrbské a české ve Varnsdorfu a Lužici

 

Pořady v Městské knihovně Varnsdorf s cílem představit lužickosrbskou literaturu – klasickou i současnou (poezie, prózu, pohádky, přísloví) a pořady v Lužici s cílem představit klasickou i současnou českou literaturu – poezie i prózu.

 

Publikace jednotlivých autorů představených v pořadech budou sloužit k rozsáhlé propagaci myšlenky projektu a zároveň k poznávání literatury sousedů.
Výstup:

  • 9 pořadů na české straně, 3 pořadů na saské straně – celkem 12 akcí
  • 9 publikací jednotlivých autorů či sborníků

  

4. „Okna k našim sousedům“ - výstavy lužickosrbských a českých výtvarníků

Výstavy (samostatné nebo společné) výtvarných prací amatérských českých a lužickosrbských umělců (fotografie, kresby, obrazy), které budou sloužit nejen jako prezentace umění, ale zároveň jako obrazový zdroj informací o krajině a životě sousedů. Výstavy budou pořádány v prostorách Městské knihovny Varnsdorf a v prostorách navržených saským partnerem (ZSW).

Ke každé výstavě bude vydán „minikatalog“ se základními údaji o výtvarníkovi a jeho díle s několika ukázkami.

Výstup: 6 výstav na české straně, 3 výstavy na saském území – celkem 9 výstav a 1 publikace

 

5. „Jak žijí naši sousedé“ – besedy a přednášky

 

Přednášky a besedy o lidových zvycích a tradicích i současném životě Lužických Srbů. Cílem přednášek je seznámit publikum s uvedenými oblastmi života Lužických Srbů.

Výstup: 3 přednášky, besedy ve Varnsdorfu

   

6. Koncerty

 

Cílem je představit českým posluchačům tvorbu amatérských lužickosrbských hudebníků, které představí hudební bohatství sousedů – lužickosrbskou lidovou, populární a vážnou hudbu. Koncerty budou pořádány v prostorách Městské knihovny Varnsdorf. Saským posluchačům představíme tvorbu českých amatérských hudebníků. Koncerty se budou konat v prostorách navržených saským partnerem (ZSW).

Ke každému koncertu bude vydán „minikatalog“ se základními údaji o hudebníkovi a jeho díle s několika ukázkami.

Výstup: 9 koncertů ve Varnsdorfu, 3 koncerty na saském území - Celkem 12 koncertů

  

 

7. Fond lužickosrbského oddělení

Pravidelné doplňování fondu lužickosrbského oddělení Městské knihovny Varnsdorf o nové publikace (naučná literatura, obrazové publikace, beletrie, obrazové a hudební nosiče) je důležité pro studenty a další zájemce o danou oblast. Rozšíření fondu oddělení o nabídku nejen klasické, ale i moderní literatury a především hudby pomůže vzbudit přirozený zájem mladších lidí.

Výstup:   

  • rozšíření fondu v hodnotě 60 tis. Kč
  • 4 ks knihovních regálů

 

8. Vytvoření stálé expozice o Lužici

Historie a současnost Lužických Srbů – stálá expozice v Městské knihovně Varnsdorf, která bude mít několik stálých panelů a 2 panely se zaměřením na současný život Lužických Srbů, které budou aktualizovány podle potřeby. Dále jedna stálá výstavka vydaných publikací lužickosrbské literatury v ČR – především MěK Vdf.

Výstup: 8 panelů a 4 vitríny

   

9. Zřízení kontaktního místa pro Lužici v Městské knihovně Varnsdorf

Stálé pracoviště koordinátora projektu bude současně sloužit také jako kontaktní místo pro poskytování informací a zprostředkovávání vzájemných kontaktů českých a lužickosrbských zájemců.

Výstup:

  • koordinátor projektu
  • vybavení jedné kanceláře
  • další provozní náklady na kancelář