Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Projekty a granty

S knihou se nenudím, aneb poznáváme české spisovatele, 5. ročník

 

Už několikaletou tradici má v Městské knihovně Varnsdorf projekt S knihou se nenudím, pod jehož názvem se skrývají dětmi velmi oblíbené besedy a tvůrčí dílničky se spisovateli. Pozvaní autoři se liší jak tématy svých knížek, tak i způsobem jejich zpracování, někteří jsou zároveň autory ilustrací či prostorových obrázků, ale spojuje je snaha přivést děti ke knize, vzbudit v nich radost ze čtení a touhu získávat informace prostřednictvím knihy. Děti různého věku tak mají příležitost seznámit se s těmi nejlepšími současnými autory, kteří svou tvorbou v dětech podporují zvídavost, obrazotvornost a fantazii. Na besedách se děti mj. učí také formulovat své názory, vést rozhovor. Na besedy zveme střídavě děti ze všech varnsdorfských škol po dohodě s pedagogy.

1. Michaela Vetešková

6. 5. 2016 besedovala v dětském oddělení s žáky 3. tříd ZŠ Edisonova ul. M. Vetešková, spisovatelka, novinářka a rozhlasová redaktorka.

M. Vetešková učila děti, jak vést rozhovor, natáčela s nimi reportáže na profi mikrofon. Tématem těchto cvičných reportáží a besed byl Karel IV. a 700. výročí jeho narození. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých podrobností ze života Karla IV., ověřily si své schopnosti vést dialog na dané téma. Dvou besed se zúčastnily 42 děti.

2. Blanka Čapková

29. 4. 2016 besedovala se 4. třídami ZŠ Bratislavská a ZŠ Náměstí spisovatelka B. Čapková. Paní Čapková se ve své tvorbě zaměřuje na témata, která děti skutečně zajímají, popisuje životní situace, v nichž se děti často ocitají – stěhování, začlenění do nového kolektivu, rozvod rodičů, nemoc v rodině apod. Tentokrát se Blanka Čapková zaměřila na téma své nejnovější knihy Ostrovní přátelé. Základními tématy této knihy je prázdninové kamarádství dětí z různých zemí, knížkou se však prolínají i osudy dětí v 2. světové válce. Besedy se zúčastnilo 49 dětí.

3. Andrea Popprová

9. 6. 2016 besedovala s 2. třídou ZŠ Bratislavská a s 1. třídou ZŠ Seifertova A. Popprová, spisovatelka, výtvarnice a ilustrátorka, autorka interaktivních knih pro děti, které si sama ilustruje. Paní Popprová dětem vysvětlila a názorně ukázala, jak se vytváří knížka, jak do knihy kreslí ilustrace a jak se kniha vyrábí. Přečetla jim ukázku ze své populární knížky Pavoučí prázdniny a na závěr děti naučila vyrábět drobné hračky podle své knihy Kutikulín. Besedy se zúčastnilo 32 žáků.

4. Martina Bittnerová

17. 6. 2016 besedovala spisovatelka M. Bittnerová se žáky 5. třídy ZŠ Karlova a 4. třídy ZŠ Edisonova o Boženě Němcové, beseda nesla název Barunka – její skutečný příběh. Děti měly možnost seznámit se s podrobnosti a zajímavostmi ze života Boženy Němcové, s jejím životním příběhem a osudy celé její rodiny. Besedy se zúčastnilo 27 dětí.

5. Janem Opatřilem

10. 11. 2016 besedoval s žáky ze 3. třídy ZŠ Seifertova a ze 4. třídy ZŠ Bratislavská spisovatel J. Opatřil, autor série knih pro děti s názvem Kapřík Metlík. V rámci besedy bylo též představení nového 4. dílu - Kapřík Metlík Útěk. Součástí besedy byla též autogramiáda, focení a prodej suvenýrů s Kapříkem Metlíkem. 1. besedy se zúčastnilo 22 dětí ZŠ Seifertova a 2. Besedy 18 dětí ZŠ Bratislavská, celkem 40 dětí.

V průběhu roku se čtenáři v dětském oddělení zapojili do soutěží – kreslili obrázky a vyplňovali vědomostní kvízy k vystaveným knihám autorů, kteří s nimi besedovali:

Andrea Popprová – Pavoučí prázdniny s Luckou, Jendou a Martínkem

Michaela Vetešková – Jak maminka vylezla na strom

Blanka Čapková – Ostrovní přátelé

Božena Němcová – Babička (k besedě M. Bittnerové)

Jan Opatřil - Kapřík Metlík v řece

 

Akce byla finančně podpořena z Dotačního programu města Varnsdorf ve výši 10.500 Kč.


 

 

AKCE PRVŇÁČEK 2016

 

prvnacek

 Již tradičně se na počátku školního roku přihlašují varnsdorfští prvňáčci do Akce Prvňáček, kterou Městská knihovna Varnsdorf organizuje pro začínající čtenáře. Spolu s oslovenými pedagogy knihovna tuto akci propaguje, informuje písemně o tomto projektu rodiče všech prvňáčků, vyhlášení akce je vždy zveřejněno také v Hlasu severu. Už přihlášení do této akce je pro prvňáčky slavnostnější než pro ostatní čtenáře. Děti obdrží zvláštní barevný čtenářský průkaz, do kterého za svou čtenářskou píli a pravidelnou docházku do knihovny sbírají v průběhu školního roku razítka, a k tomu drobný dáreček. V roce 2016 bylo do akce přihlášeno 38 dětí, podmínky akce splnilo 30 dětí, které byly pozvány se svými rodinami na slavnostní pasování na čtenáře, které se v sálku knihovny uskutečnilo 18. června 2016. Tradicí se také stává doprovodný program – představení Divadla Koloběžka – pohádky plné smíchu a zpěvu. Za odměnu děti převzaly také oblíbená trička s logem Akce Prvňáček, knížku a diplomy. V letošním školním roce 2016/2017 se do akce přihlásilo 28 dětí. V pondělí 3. října s prvňáčky ze ZŠ Edisonova besedovala spisovatelka Lucie Seifertová. Děti se seznámily s její tvorbou pro nejmenší i s dalšími knihami, v nichž se autorka věnuje české historii. Prvňáčkům se zejména líbila velká kniha s prostorovými obrázky Dějiny udatného českého národa a podle této knihy se děti učily vytvářet jednoduché prostorové obrázky. Přestože na besedu přišlo hodně dětí (48), všichni prvňáčci odešli s krásným obrázkem, který jim paní Seifertová podepsala.

 

 Akce Prvňáček byla podpořena příspěvkem z Dotačního programu města Varnsdorf ve výši 9.500 Kč.

 


 

 

JURIJ BRĚZAN - PŘÍBĚHY O VODĚlogo-barevne-ve-formatu-jpg

(projekt podpořený Česko-německým fondem budoucnosti)

 

 LS 2016 Brezan komV roce 2016 si celá Lužice připomíná 100. výročí narození jednoho z největších spisovatelů Lužických Srbů Jurije Brězana. Městská knihovna Varnsdorf se připojila vydáním českého překladu Brězanových prozaických miniatur Příběhy o vodě. Knihu ilustrovala Isa Bryccyna. Vydání knihy podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Seznam účastníků projektu: Městská knihovna Varnsdorf (ČR), Společnost přátel Lužice Praha (ČR), Společnost přátel Smolerova knihkupectví Budyšín (SRN)

 

 

Termíny konání akcí:

24. 11. 2016 - Vydání publikace Jurij Brězan Příběhy o vodě

12. 11. 2016 - Přestavení knihy v rámci Regionálního knižního minitrhu a pozvání na její premiéru

24. 11. 2016 - Budyšín, Smolerjec kniharnja, SRN – veřejné čtení v českém a německém jazyce

03. 12. 2016 - Praha, Lužický seminář, ČR – veřejné čtení v českém a německém jazyce

06. 12. 2016 - Varnsdorf, knihovna, ČR – veřejné čtení v českém a německém jazyce

 

Jurij Brězan

profile(*9. 6. 1916 Worklecy – †12. 3. 2006 Kamjenc)
Jeden z nejvýznamnějších lužickosrbských spisovatelů 20. století. Psal také německy, proto bývá řazen i mezi německé spisovatele. Napsal a vydal řadu románů, povídek, knížek pro děti a několik sbírek básní, často s autobiografickými rysy. Jeho dílo bylo přeloženo do mnoha jazyků, mj. také do češtiny. Nejznámější z českých překladů jsou jeho romány Krabat (česky 1982) a Obraz otce (česky 1987). V roce 2016 vyšla obsáhlá kniha Dietricha Šołty o jeho životě a díle Jurij Brězan Leben und Werk. Prozaické miniatury Příběhy o vodě, na rozdíl od většiny Brězanových prací, vyšly pouze německy. V roce 1986 je pod názvem Geschichten vom Wasser vydalo berlínské nakladatelství Neues Leben.

 

Tiskové ohlasy:

Serbske nowiny, 17. 12. 2016, str.1 - Kniha Jurja Brězana w čěskim přełožku wušła

Hlas severu č. 2/2017 – str. 4 – Literární svátek tentokrát o vodě

www.dobraadersa.cz č.12/2016, str. 34-39, Příběhy o vodě, Jurij Brězan

http://www.vybezek.eu 

 

JB bautzen1 JB-Bautzen2

 

 

 

 

 

 

 

JB 4

JB 2

 

 

 

 

 

 

JB praha1

 JB 1

 

 

 

 

 

 

 


 

 

S knihou se nenudím aneb poznáváme české spisovatele,

4. ročník

Městská knihovna Varnsdorf vyvíjí aktivity motivující děti ke čtení. Jedním z prostředků, jak podpořit čtenářství, je přiblížit dětem knihy zábavnou hravou formou. Velkou odezvu mezi dětmi mají akce, kdy svoji tvorbu představují dětem sami autoři, děti po besedách s tvůrci knih často přicházejí do dětského oddělení, aby se staly registrovanými čtenáři. V rámci projektu S knihou se nenudím aneb Poznáváme české spisovatele jsme do knihovny pozvali pět spisovatelů, kteří se zaměřují na tvorbu pro děti.

Michaela Vetešková

12. března 2015 besedovala v dětském oddělení s žáky 3. třídy ZŠ Náměstí a 3. třídy ZŠ Východní ul. Michaela Vetešková, spisovatelka, novinářka a rozhlasová redaktorka. Dětem představila své autorské knížky, přiblížila jim práci novináře v Českém rozhlasu. Velmi atraktivní byly pro děti reportáže na motivy knih paní Veteškové, které spolu s autorkou natáčely na profi mikrofon. Hotové sestříhané reportáže pak knihovna zaslala školám. Děti byly svědkem zajímavého propojení práce novináře (s důrazem na etiku tohoto povolání) s prací spisovatele a reportéra přibližujícího témata z knih posluchačům rozhlasu. Besedy se zúčastnilo 31 dětí.

Blanka Čapková

14. května 2015 besedovala se 4. třídami ZŠ Edisonova spisovatelka Blanka Čapková, která dětem podrobně představila knihy Zpívající kuchyň a Žížalí pomazánka pro Davida. Blanka Čapková, která je původní profesí učitelkou, ve svých knihách zpracovává závažná témata a situace, s kterými se děti ve svém životě potkávají a s kterými se musejí vyrovnávat. Jde např. o šikanu, rozvod rodičů, stěhování a vstup do nového kolektivu, adopce aj. Děti s paní Čapkovu živě diskutovaly, představené knihy je velmi zajímaly. O tom také svědčí fakt, že do druhé dne byly všechny knížky paní Čapkové čtenáři vypůjčeny. Besedy se zúčastnilo 38 dětí.

Andrea Popprová

27. května 2015 besedovala s 2. třídami ZŠ Náměstí Andrea Popprová, grafička a restaurátorka, a také spisovatelka interaktivních knih pro děti, které si sama ilustruje. Knihy Andrey Popprové jsou plné příběhů, nápadů a tvoření. Paní Popprová dětem názorně předvedla, jak vzniká kniha od nápadu autora po vytištění knihy v tiskárně, ukázala dětem své rukopisy a původní ilustrace. Děti byly v závěru besedy nadšené výrobou drobné hračky podle postupu uvedeného v jedné z knih autorky. Besedy se zúčastnilo 40 dětí.

Veronika Válková

6. října 2015 besedovala se studenty primy a sekundy varnsdorfského gymnázia spisovatelka, autorka učebnic dějepisu a středoškolská pedagožka Veronika Válková o své knize "Terezínské ghetto - Tajemný vlak do neznáma". Hlavním tématem besedy byl holocaust a osudy dětí v terezínském ghettu. Studenti se také seznámili s dalšími knihami Veroniky Válkové, v nichž se autorka věnuje různým historickým obdobím převážně českých dějin. Součástí besedy pak byla vědomostní soutěž, v níž studenti prokazovali znalost české historie. Besedy se zúčastnilo 68 studentů.

Martina Bittnerová

14. října 2015 besedovala se žáky a studenty spisovatelka Martina Bittnerová o Boženě Němcové. Žákům pátých tříd ZŠ Náměstí byla určena beseda Barunka – její skutečný příběh, studentům VOŠ, SPŠ A SOŠS A CR Varnsdorf beseda Lásky Boženy Němcové. Martina Bittnerová provedla posluchače soukromým životem Boženy Němcové, konfrontovala skutečné dětství spisovatelky s příběhem Babičky, vyprávěla o osudech dětí Boženy Němcové. Besed se zúčastnilo 39 žáků a 52 studentů.

 

V průběhu roku se čtenáři v dětském oddělení zapojili do soutěží – kreslili obrázky a vyplňovali vědomostní kvízy k vystaveným knihám českých autorů:

Karel Poláček: Bylo nás pět

Zdeněk Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička

Václav Čtvrtek: Rumcajs

Jiří Žáček: Dětem

Eduard Štorch: Lovci mamutů

Miloš Kratochvíl: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my.

Ke každé knize byl vystaven medailon autora. Vědomostní kvízy ke knize byly sestaveny tak, aby dětský čtenář vzal knihu do ruky, seznámil se s ní i autorem, vyhledával v knize potřebné informace a zejména pracoval s textem. Ze správných odpovědí pak byl vždy vylosován vítěz, jehož jméno bylo zveřejněno v prostorách dětského oddělení.

Cílem této části projektu bylo seznámit děti s díly známých českých autorů, vzbudit a podpořit jejich zájem o čtení, ale také nabídnout dětským čtenářům další způsob, jak hodnotně trávit čas v knihovně.

 

Na projekt byl poskytnut grantový příspěvek z rozpočtu města Varnsdorf ve výši 12.300 Kč.

M. Müllerová, 3.11.2015

 


 

 

AKCE PRVŇÁČEK 2015

 

prvnacek

Ve školním roce 2014/2015 byli osloveni všichni žáci prvních ročníků základních škol, do akce se jich přihlásilo celkem 42. Do června 2015 splnilo stanovené podmínky projektu 27 prvňáčků. A tito prvňáčci se spolu se svými rodinami zúčastnili v sobotu 13. června 2015 slavnostního pasování prvňáčků na čtenáře. Doprovodným programem bylo vystoupení Divadla Koloběžka, které zahrálo dětem hudební pohádku, dále pro prvňáčky knihovnice připravily soutěže v dětském oddělení knihovny. Po skončení zábavné části odpoledne byly děti slavnostně pasovány na čtenáře, obdržely trička s logem Akce Prvňáček, diplomy a knihy na památku .

 

7 . října přijela s prvňáčky besedovat spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová. Děti se seznámily s knížkami, v nichž se autorka věnuje převážně české historii. V edici Dějiny pro nejmenší vydává autorka pohádkové knížky o slavných osobnostech našich dějin, velkou oblibu u dětí mají prostorové knížky mapující historii známých míst České republiky. Děti se také v rámci besedy naučily vytvořit prostorový obrázek. Besedy se zúčastnily první třídy ZŠ Náměstí a ZŠ Seifertova, celkem 35 dětí.

Projekt Akce Prvňáček má v naší knihovně již desetiletou tradici. Rodiče dětí, které tuto akci absolvovaly v minulých letech, často přihlašují do projektu mladší sourozence. A děti, které prošly pasováním na čtenáře, zůstávají věrnými čtenáři knihovny.

 

Akce Prvňáček byla podpořena grantovým příspěvkem z rozpočtu města Varnsdorf ve výši 9.500 Kč.

M. Müllerová, 3.11.2015