Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Soutěže

 

Výsledky soutěže Literární Varnsdorf 2016

Do 12. ročníku poslal celkem 58 příspěvků 52 soutěžících, z toho 28 žen a 24 můžů.Nejvzdálenější účastníci jsou z Dobšiné (Slovensko) a Varšavy (Polsko). Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže proběhlo v pátek 17. 6. 2016.

 

Kategorie publicistika

 

1. - 3. cena          neuděleny

čestné uznání       Jan Kux (Brno)

                           Bohumír Procházka (Jičín) 

 

Kategorie próza

1. cena     neudělena

2. cena     Tereza Kubalová (Lysá nad Labem)

                Bohumír Procházka (Jičín)

                Karolína Smolková (Vizovice)

3. cena     Teodor Kravál (Loket)

                Eliška Anna Kubičková (Praha)

čestné uznání     Vojtěch Mička (Osová Bítýška)

                         Simona Petrů (Rozhraní)

                         Věra Schmidová (Olomouc)

 

Kategorie poezie

1. cena     neudělena

2. cena     Dana Floriánová (Kroměříž)

               Jaroslav Vraj (Varnsdorf)

3. cena     Pavlína Kollárová (Frýdek-Místek)

čestné uznání       Martin Koreček (Chrudim)

                           Zdeňka Pospíšilová (Boskovice)

 

 LV

Soutěžní práce hodnotily dvě poroty. Kategorii poezie - Ivo Harák, Miroslava Kubešová a Marek Sekyra.

Kategorii próza a publicistika - Martina Bittnerová, Daniela Fischerová, Milena Fucimanová

 


   

 

Vyhlášení soutěže

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2016

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 12. ročník soutěže          

 Podmínky soutěže:

 • věk soutěžících není limitován
 • tématika příspěvků je libovolná
 • všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované
 • soutěž je anonymní

Soutěžní kategorie:  

 • próza
 • publicistika (reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu)
 • poezie

Organizace a vyhodnocení soutěže:

Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 01. 2016 na adresu:

Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

 • Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5.
 • Text je třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu (tj. u prózy max. 18 000 znaků včetně mezer), u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme zaslat pouze úryvek v rozsahu do 10 stran.
 • Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail.
 • Dále autor přiloží na zvláštním listu papíru napsaný souhlas s uchováním osobních dat pro potřeby soutěže a souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky.
 • Porota otevře obálky s osobními údaji soutěžícího až po vyhodnocení příspěvků.
 • Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny Varnsdorf, kopie se rovněž nevracejí.
 • Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami.
 • Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2016.
 • Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2016 sborník vybraných prací.
 • Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.

Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou ze soutěže vyřazeny.

Vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací a výší finanční podpory z grantu případně sponzorských darů.

 

Informace podá: Městská knihovna Varnsdorf,

tel. 412 372 678, 412 332 963, e -mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků Drápandy 2015

V pátek 12. června 2015 vyhlásila Městská knihovna Varnsdorf výsledky dětské literární soutěže Drápanda 2015.

V horkém předletním odpoledni nezaváhalo více než šest desítek statečných soutěžících a jejich rodičů a přátel z Varnsdorfu i ze vzdálených míst republiky a zúčastnilo se slavnostního programu. Ten připravil tradiční tým varnsdorfské Městské knihovny (Ilona Martinovská, Miroslava Müllerová, Hanka Těšitelová a Milan Hrabal) ve spolupráci s pětičlenným Volným recitačním sdružením Gymnázia Varnsdorf vedeným Darinou Bočkovou a Ladislavem Saifertem, který obstaral hudební doprovod.

Odborná porota ve složení PaedDr. Ivo Harák, Ph. D. (předseda), Mgr. Miroslava Kubešová a PhDr. Vladimír Píša vybírala z 93 soutěžících z celé republiky a ocenila 23 z nich, přičemž nejvíc ocenění získalo suverénní Gymnázium Varnsdorf: 7 oceněných!

 

Výsledky dětské literární soutěže Drápanda 2015

 

1. kategorie (6.-7. třídy ZŠ a prima + sekunda gymnázií)

Poezie

1. místo: Gabriela Hrabalová (Gymnázium Varnsdorf)

2. místo: Laura Juříčková (ZŠ Edisonova Varnsdorf)

3. místo: Matěj Gerhát (Gymnázium Varnsdorf) / Jan Lorenc (Gymnázium Varnsdorf)

 

Próza

1. místo: Kateřina Beličková (ZŠ Edvarda Beneše Písek)

2. místo: Anna Nováková (ZŠ a MŠ Bernartice u Trutnova)

3. místo: Alena Bruthansová (První jazyková ZŠ Praha)

čestné uznání:

Kristýna Háblová (Gymnázium a jazyková škola Zlín)

Natálie Kozová (ZŠ Vrchlického Liberec)

Jiří Ryjáček (Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník)

Nela Petružálková (Gymnázium Varnsdorf)

Natálie Susová (Gymnázium Varnsdorf)

Eliška Pavlovcová (ZŠ Edvarda Beneše Písek)

Michal Vaňata (Gymnázium pod Svatou Horou Příbram)

 

2. Kategorie (8.+9. třídy ZŠ a tercie + kvarta gymnázií)

Poezie

1. místo: Alena Švihlíková (Gymnázium Varnsdorf)

2. místo: Anna Sochorová (Gymnázium Ústavní Praha)

3. místo: Tomáš Vaňata (Gymnázium pod Svatou Horou Příbram)

čestné uznání:

Markéta Matějová (Gymnázium Postupická Praha)

 

Próza

1. místo: Marie Hedvíková (Gymnázium Varnsdorf)

2. místo: Michal Špitalský (ZŠ Ústí nad Orlicí)

3. místo: Anna Leuchterová (ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad) 

čestné uznání: 

Sára Svobodová (Katolické gymnázium Třebíč)

Klára Moravcová (Gymnázium Český Těšín)

 

Programem provázel autor scénáře Milan Hrabal. V úvodu promluvil místostarosta Roland Solloch, program uzavřela ředitelka knihovny Ilona Martinovská. 

Již tradičně knihovna vydala sborník nejlepších prací nazvaný „Drápandění“ ilustrovaný šestadvaceti svěřenci učitelky ZUŠ Varnsdorf Iriny Děněžkiny. Sympatické je, že sborníky byly ten den k dispozici a každý, kdo se na něm podílel, obdržel výtisk. Vydání sborníku jakož i celé konání soutěže finančně podpořily: Ministerstvo kultury ČR a Město Varnsdorf.

Po skončení oficiálního programu byl pro oceněné malé literáty uspořádán tvůrčí literární seminář vedený jednou z členek poroty Miroslavou Kubešovou.

A na závěrečném posezení s porotci už se připravovaly plány na prohloubení lektorské činnosti v návaznosti na příští ročník Drápandy, který by měl být vyhlášen opět za dva roky, tedy na rok 2017.

 


 

 

 

DRÁPANDA 2015

11. ročník literární soutěže pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a 1. – 4. tříd víceletých gymnázií

 

Milí žáci a studenti, zveme vás k účasti v soutěži, kterou pro vás připravila Městská knihovna Varnsdorf. Těšíme se na vaše originální, vtipné a zajímavé nápady!

Podmínky soutěže:

Pište své příspěvky - povídky, příběhy, básničky, reportáže - na počítači, nemáte-li tuto možnost, pak rukou - ale čitelně! Fantazii se meze nekladou.

Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany formátu A4 (velikost písma 14).      

Do kategorie poezie zašlete 3 – 5 básniček.

Pište vždy jen po jedné straně papíru!

Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu bydliště
 • školu a třídu
 • telefon, e-mail

Nezasílejte opsané ani již publikované příspěvky!

Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:

 • 6. a 7. třída ZŠ resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií
 • 8. a 9. třída ZŠ resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2015 v Městské knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.

Soutěžní příspěvky zasílejte do 9. ledna 2015.


Na adresu:

Městská knihovna Varnsdorf

Otáhalova 1260

407 47 Varnsdorf

Na obálku napište „DRÁPANDA“

 

Nebo e-mailem na adresu:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

do předmětu napište: Drapanda_prijmeni

  

Výsledková listina Literárního Varnsdorfu 2014

     

Kategorie publicistika

1. cena neudělena

2. cena Veronika Svobodová (Varnsdorf)

3. cena Tereza Voborníková (Tisá)

Čestné uznání Hana Dvořáková (Havířov)

   

Kategorie próza

1. cena   neudělena

2. cena   Jana Trhlíková (Praha)

3. cena   Bohumír Procházka (Jičín)

                Vendula Vartová (Stará Boleslav)

čestná uznání Gabriela Brázdová (Brno),

                          Božena Šalovská (Děčín)

   

Kategorie poezie

1. cena   neudělena

2. cena   Vendula Vartová (Stará Boleslav)

                Roman Tadič (Rumburk)  
3. cena   Miroslava Kubešová (Jiříkov)
                Ondřej Hložek (Opava)

čestná uznání Blanka Křivánková (Praha),

                          Martin Koreček (Chrudim),  

                          Daniela Gvuzdová (Brno),

                          Renata Přikrylová (Brno),

   

Odborné poroty

Próza a publicistika: Vladimír Píša (předseda), Martina Bittnerová, Josef Kejha

Poezie: Ivo Harák (předseda), Lubomír Brožek, Miroslav Huptych


 

 

 

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2014

 

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 11. ročník soutěže

Podmínky soutěže:

 •           věk soutěžících není limitován
 •          tématika příspěvků je libovolná
 •          všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované
 •          soutěž je anonymní

Soutěžní kategorie:

 1.           próza
 2.           publicistika (reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu)
 3.           poezie

Organizace a vyhodnocení soutěže:

Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 02. 2014 na adresu:

Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

 •        Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu (tj. u prózy max. 18 000 znaků včetně mezer), u prací v rozsahu nad 10     stran prosíme zaslat pouze úryvek v rozsahu do 10 stran.
 •        Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na  zvláštní list papíru je nutné napsat souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepiště na listy společně s vašimi příspěvky.
 •        Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků.
 •        Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny Varnsdorf, kopie se nevracejí.
 •        Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
 •        Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2014.
 •        Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2014 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.

Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným  podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny.

Rozsah a vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací a výší finanční podpory z grantu.

 

Informace podá: Městská knihovna Varnsdorf,

tel. 412 372 678, 412 332 963, e -mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


 

 

 

 

Výsledky dětské literární soutěže Drápanda 2013

 

1. kategorie – poezie

1. cena                                   Marie Kudová

2. cena                                   Alena Švihlíková

3. cena                                   Rebeka Bartoňová

Čestná uznání                       Simona Donátová

                                               Andrea Lebedová

2. kategorie – poezie

1. cena                                   Emma Kotasová

2. cena                                   Andrea Dědečková

3. cena                                   Daniela Škvárová

                                               Tereza Ulrichová

Čestná uznání                        Lucie Postlová

                                               Barbora Svobodová

  

1. kategorie – próza

1. cena                                   Ester Ježková

2. cena                                   Ly Nguen

3. cena                                   Kristýna Nosková

Čestná uznání                       Marie Hedvíková

                                               Josef Železný

                                                                      

2. kategorie – próza

1. cena                                   Tomáš Hesoun

2. cena                                   Vanessa Kornhäuserová

3. cena                                   Aleš Krčil

                                               Tereza Deméňová

Čestná uznání                        Lenka Kašparová

                                               Dominik Krejčí

                                               Martina Říhová

                                               Václav Šimek

Odborná porota

Soutěžní příspěvky hodnotila odborná porota ve složení:

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. (předseda)

Mgr. Miroslava Kubešová

PhDr. Vladimír Píša

 

Jubilejní 10. ročník Drápandy

10. ročníku se zúčastnilo celkem 180 mladých literátů z České republiky, z toho 90 z Varnsdorfu. Soutěžní příspěvky byly hodnoceny ve dvou věkových kategoriích, v každé z nich pak samostatně básně a prozaické texty. V první kategorii soutěžili žáci šestých a sedmých tříd základních škol a studenti primy a sekundy víceletých gymnázií. Ve druhé kategorii soutěžily práce žáků osmých a devátých tříd základních škol a studentů tercie a kvarty víceletých gymnázií.  

  

Poděkování

Za spolupráci při zajišťování výtvarného doprovodu sborníku Drápandy 2013 děkujeme učitelkám a vychovatelkám těchto varnsdorfských škol: mateřská škola Stonožka, základní školy Bratislavská a Edisonova a Základní umělecká škola Varnsdorf.

Za tvůrčí elán a ochotu vyzdobit náš sborník děkujeme všem autorkám a autorům ilustrací.

 

 


 

 

DRÁPANDA 2013

10. ročník literární soutěže pro žáky 6. – 9. tříd základních škol 

a 1. – 4. tříd víceletých gymnázií

Milí žáci a studenti, zveme vás k účasti v soutěži, kterou pro vás připravila Městská knihovna Varnsdorf. Těšíme se na vaše originální, vtipné a zajímavé nápady!

Podmínky soutěže:

Pište své příspěvky - povídky, příběhy, básničky, reportáže - na počítači, nemáte-li tuto možnost, pak rukou - ale čitelně! Fantazii se meze nekladou.

Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany A4.      

Do kategorie poezie zašlete 3 – 5 básniček.

Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše:

 • jméno
 • datum narození
 • adresu
 • školu a třídu
 • telefon, e-mail 

Nezasílejte opsané ani již publikované příspěvky.

 

Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:

 • 6. a 7. třída resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií
 • 8. a 9. třída resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií

V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2013 v Městské knihovně Varnsdorf.

Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.

Soutěžní příspěvky zasílejte do 28. února 2013

Na adresu:

Městská knihovna Varnsdorf

Otáhalova 1260

407 47 Varnsdorf

Na obálku napište „DRÁPANDA“ 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL