Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Tiskové zprávy

Logo Ziel_3

EFRE tsch_gr_rgb_72dpi
Dyrlichova Naléhavá poezie – a loučení s projektem

 

dyrlich4V úterý 5. března 2013 se v Městské knihovně ve Varnsdorfu konalo poslední setkání účastníků tříletého projektu „Městská knihovna Varnsdorf- Setkávání přes hranice“ při příležitosti vydání výboru literární tvorby lužickosrbského autora Benedikta Dyrlicha pod názvem „Naléhavá poezie“. Nejprve se sešel v místnosti Kontaktního místa pro Lužici řídící výbor projektu rozšířený o starostu města Varnsdorf a několik členů předsednictva Zwjazku serbskich wuměłcow, poté se celá skupina připojila k publiku v sálku knihovny a shlédla připravený program.

 

Sám autor bohužel ochořel, takže ho zaskakovala manželka Monika Dyrlichová, ale program z pohledu nezasvěceného diváka to nepoznamenalo. Projekt zhodnotila řada hostů (za město starosta Martin Louka, za Zwjazk serbskich wuměłcow zastupující Měto Benada a za knihovnu ředitelka Veronika Matysová. 14 vydaných publikací, počet návštěvníků všech akcí takřka dvojnásobný, než se v projektu plánovalo, 9 výstav, 9 koncertů, 17 literárních pořadů (autorských čtení a dramatizací), více než půlstovka přednášek a besed...dyrlich7


Rozloučení s projektem, spolufinancovaným Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti" v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, zpestřila i ochutnávka tradičních lužickosrbských pokrmů. A pochopitelně všichni účastníci akce si domů odnášeli poslední knížečku, již zmíněnou „Naléhavou poezii“, z níž se během večera několikrát četlo. 

dyrlich1


Diváky zaujal rozhovor Milana Hrabala s paní Dyrlichovou. Na přesně mířené otázky odpovídala obšírně, ale věcně, a tak se diváci dozvěděli, jaký byl život rodiny adepta na kněžské povolání, dramaturga divadla, novináře, politika a nakonec a hlavně básníka Benedikta Dyrlicha v dobách za NDR a nyní, ve svobodném Sasku. Byl to pohled manželky, ale možná o to zajímavější.dyrlich3


Hudební doprovod velmi příjemně obstarali manželé Smetanovi, takto Duo Alena a Petr

Scénář i průběh pořadu měl pevně v „otěžích“ moderátor, překladatel a koordinátor projektu v jedné osobě – Milan 

Hrabal.

Díky všem účinkujícím publikum ještě drahnou chvíli neodcházelo a setrvávalo v družné besedě především s malou delegací Zwjaz ku serbskich wumělcow a dalšími hosty ze saské Lužice.

 

Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.


 

dyrlich2

dyrlich9

dyrlich5


Text: Ivo Šafus, Fr. Liecht

Foto: Ilona Martinovská

  

Logo Ziel_3

EFRE tsch_gr_rgb_72dpi

 

 

 

 


Páternoster - mladí lužickosrbští autoři se představili českému publiku

 

paternoster8Ve čtvrtek 21. února 2013 proběhla další akce z projektu "Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice", který v našem městě probíhá ve spolupráci Města Varnsdorf jako lead partnera, Městské knihovny, Svazu lužickosrbských umělců a za finanční podpory Evropské Unie.

Tentokráte šlo o pořad věnovaný mladým lužickosrbským literátům a s ním spojený křest již 13. svazku edice Setkávání přes hranice, knížky "Páternoster", čili Almanachu mladé lužickosrbské literatury. Je to výbor z pěti publikací stejného názvu, které již desítku let vycházejí jednou za dva roky v Lužici a představují mladé literární talenty. V českém Páternosteru byly představeny práce třinácti autorů, z nichž pět dorazilo do Městské knihovny Varnsdorf, aby se osobně podíleli na uvedení této knihy do společnosti – a především aby českému publiku „naživo“ (jak sliboval plakát) představili nastupující generaci lužickosrbské literatury.  

Editor knihy, překladatel, autor scénáře a současně moderátor pořadu Milan Hrabal dal postupně slovo všem přítomným autorkám a autorovi. Tak jsme se od Sylwije Šěnovy například dozvěděli, že lužickosrbská literatura rozhodně nezahyne, neb talentů je určitě dosti, o čemž je jakožto učitelka budyšínského Lužickosrbského gymnázia přesvědčena. Její vlastní povídkovou tvorbu Hrabal charakterizoval, že postupem času nabývají stále víc na rozsahu, ale především kvalitě. Vydání samostatné knížky ale v dohledné době Šěnowa neplánuje. Naproti tomu další představená literátka, sympatická zubařka Katka Baierowa, už na kontě jednu sbírku má. A ačkoli

paternoster7

 by se mohlo zdát, že stomatologie a poezie k sobě příliš nepasují, tak na to má Katka jasnou odpověď: „V obou oborech platí: občas je potřeba vytvořit z ničeho něco krásného“.

Jediným mužem mezi mladými lužickosrbskými spisovateli byl Michał Nuk. Ten je lektorem v jediném lužickosrbském nakladatelství Domowina. Jak řekl, jejich práce je velmi důležitá, neboť jejich hlavní povinností je bdít 

nad správným užíváním velmi ohroženého jazyka Lužických Srbů. V současné době například připravují lužickosrbsko-německý lexikon. O ozvláštnění večera se pak postarala autorka eroticky laděné literatury, Andreja Wałdźic-Chěžcyna. Její texty byly pro překladatele Radka Čermáka skutečným oříškem, neboť milostná literatura má v každé řeči zkrátka to své. Na Andreju moderátor prozradil ještě jednu zajímavost. Tou je jméno jejího syna, které v překladu zní Karel Jaromír. Jak ale uvedla, s českým spisovatelským fenoménem Erbenem to souvisí jen okrajově.paternoster9

Poslední z představených autorů byla Rejzka Deleńkec. Také je Lužickou Srbkou, ale v současnosti učí na německé škole v Drážďanech. I proto dostala od Milana Hrabala poněkud problematickou otázku: Jaký je její názor na nálepky s lužickosrbskými názvy na cedulích v Sasku, které mají poukázat na nedodržování zákona o dvojjazyčných ukazatelích. Rejzka odpověděla, že se jí líbí ta čtveráckost Lužických Srbů, s jakou prezentují svou nespokojenost. Ona sama však nijak zvlášť problém s dvojjazyčnými nápisy nevnímá, neboť žije již dlouhou dobu v Drážďanech.

Souhrn položených otázek a odpovědí poskytl zajímavý vhled do současné Lužice nejen z pohledu literatury. V rámci svého vystoupení autoři vždy přečetli ukázky ze svých prací v rodném jazyce – hornolužické srbštině. Jejich český překlad následně přečetl moderátor a v jednom případě i spoluautor překladů a tlumočník večera Radek Čermák.

Hostům, kterých přišlo na tři desítky, se během večera dostalo navíc zpestření v podobě klavírních vstupů Veroniky Matysové, které svým výběrem dokreslovaly atmosféru čtených textů. Celý program pak jako vždy doprovázela krásná prezentace Ilony Martinovské. Mezi návštěvníky pořadu se objevil vedle studentů historie z Děčína a dalších hostů z regionu mj. i dlouholetý příznivce Lužických Srbů, europoslanec Jaromír Kohlíček. Na závěr všichni přítomní dostali „pokřtěnou“ publikaci a ještě setrvali, aby získali podpisy autorů i překladatelů a také s nimi neformálně pobesedovali.

Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

paternoster3paternoster5paternoster4paternoster6paternoster2
Text: Alena Marie Dančová

Foto: I. Martinovská

  

Logo Ziel_3

EFRE tsch_gr_rgb_72dpi


Inspirativní a nápaditá výstava

fotografií Zdeňky Vajsové

 

ZVV5Fotografka Zdeňka Vajsová je v této své zájmové „profesi“ dosud téměř neznámým pojmem. Přestože, jak sama sdělila, fotografuje už od útlého dětství, zatím neměla žádnou samostatnou výstavu v ČR. Výstavní křest tak paradoxně nedávno zažila v sasko-lužickosrbském Budyšíně. A měla u tamního publika až nečekaný úspěch.

Učitelka, psycholožka a politička (tak je v regionu dosud známá) 15. ledna 2013 předstoupila před veřejnost s výběrem fotografií vzniklých v rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“, jehož realizaci spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

Práce na pořízení dostatečného množství zajímavých a kvalitních záběrů ze sousední Lužice a vytvoření scénáře dvou výstav: pro již zmíněnou v Budyšíně a současnou ve Varnsdorfu, trvala práce více než dva roky. Každá výstava musela totiž být nutně pojímána s ohledem na očekávané publikum. Saské publikum mohlo vidět záběry méně známých míst a vždy s neočekávaným úhlem pohledu. Pro varnsdorfskou výstavu – která je rozsáhlejší – bylo třeba naopak ukázat pokud možno to nejtypičtější. Prostě tak, aby se český divák nejen bavil, ale i dozvěděl a poučil. A to výstava „Lužice v běhu ročních období“ fotografky Z. Vajsové bez výhrad splňuje. O to cennější je, že i přes tento požadavek se ve výstavě našel prostor pro nadsázku i jemný humor.

Výstavu připravila spolu s autorkou Městská knihovna Varnsdorf ve spolupráci se Svazem lužickosrbských umělců (o konečnou technickou výpravnost se zasloužila také Ilona Martinovská). Vernisáž se konala za účasti více než čtyř desítek zájemců ve výstavních prostorách knihovny v prvním patře. Na úvodním vystoupení ředitelky knihovny Veroniky Matysové, která přivítala hosty a uvedla výstavu do kontextu činnosti knihovny i projektu navázal koordinátor projektu. Po hudebním předělu, který kvalitně obstaralo duo Martina Žítková (zpěv) a Veronika Matysová (doprovod na klávesy), se ujala slova autorka výstavy Zdeňka Vajsová. Byla tou pravou průvodkyní po výstavě – dokázala zajímavě vyprávět o obsahu i vzniku snímků a přitom zodpovědět i dotazy. Publikum se tak dozvědělo leccos zajímavého i o Lužici jako takové. Tato neformální diskuse se protáhla hodně přes hodinu.

 

Výstava bude otevřená do konce března 2013.


ZVV2

ZVV7

ZVV3

 
Text: Milan Hrabal
Foto: Ilona Martinovská

  

Logo Ziel_3

EFRE tsch_gr_rgb_72dpi


Úspěšná (poslední?) školní akce projektu

S mírným zdržením, způsobeným nejrůznějšími bacily a viry, dorazila do městské knihovny ve Varnsdorfu v úterý 8. ledna 2013 "žákovská delegace" ze ZŠ Jiříkov u Rumburku, aby se seznámila s novým přírůstkem edice Setkávání přes hranice, na němž má tato škola nemalý podíl.

JTřetí a (zatím?) poslední sborník z literárních soutěží "Lužičtí Srbové známí a neznámí" s názvem "Vyprávěnky o Lužici/ Powědanja wo Łužicy / Erzählungen von der Lausitz" byl k dispozici už na konci loňského roku, ale řady žáků jiříkovské školy tehdy decimovaly nejrůznější choroby. Tudíž se mládež pod vedením paní učitelky přijela s výsledky soutěže seznámit až teď.

Tradičně se školáci podíleli především na jeho výtvarné stránce - téměř každá uveřejněná literární práce má v útlé knížečce "svou" kresbu. Za oceněné soutěžní texty pak obdržela čestné uznání Jitka Ryšavá, která po převzetí ocenění svou práci přítomným přečetla, a za třetí místa si převzali cenu Jakub Chmelař a Tom Plešinger. Pořad „interaktivně“ moderoval koordinátor projektu Milan Hrabal, který program pojal jako „úsměvné zkoušení znalostí z předchozí přednášky“, besedu s žáky školy a současně literární pořad.

Všichni ilustrátoři a autoři vybraných textů obdrželi tašku plnou drobných odměn pořízených z prostředků projektu a především autorské výtisky sborníku. Ocenění soutěžící kromě hlavní ceny – výtisků sborníčku dostali hodnotné věcné ceny rovněž hrazené z rozpočtu projektu.

A proč je sborník poslední? Protože projekt „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice", finančně podpořený Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti" v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, v roce 2013 končí. Jeho cílem bylo zprostředkovat lidem žijícím po obou stranách hranice vzájemnou kulturní výměnu a výměnu informací formou přednášek, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů) a umožnit prezentaci amatérských umělců a jejich setkávání s širokou veřejností, což se za dobu jeho trvání dařilo

.J1

Třetí a v tomto projektu poslední sborník symbolicky uzavírá text studenta varnsdorfského gymnázia Tomáše Havránka, který současně studuje na Serbském gymnáziu v Budyšíně a o svých zkušenostech a zážitcích v sousední Lužici zajímavě vypráví. Symbolické je také to, že text vychází ve třech jazykových mutacích: česky, lužickosrbsky a německy.

Ale vraťme se k jiříkovským. Jejich paní učitelka (zároveň zástupkyně ředitele školy a talentovaná literátka s citem pro jazyk a uměleckou tvorbu) Miroslava Kubešová, která po celou dobu přednášek i soutěží s koordinátorem projektu velice aktivně spolupracovala, v závěru programu vyjádřila naději, že spolupráce bude pokračovat i po skončení tříleté intenzivní části projektu.

J2

J3

J4

J6
 
Pořad zajistila Městská knihovna Varnsdorf ve spolupráci se Svazem lužickosrbských umělců.

 

Text: Ivo Šafus a Fr. Liecht
Foto: Ilona Martinovská


 

Logo Ziel_3

EFRE tsch_gr_rgb_72dpi


Uzly v paměti –

zajímavá čítanka pro Lužické Srby ale i Čechy

  

UZLY6Letošního adventního posezení členů Zwjazku serbskich wuměłcow (ZSW) bylo otevřené veřejnosti. To proto, že organizátoři projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ využili tohoto oblíbeného setkávání umělců a občanů se zájmem o umění k realizaci další akce v rámci uvedeného projektu – tentokrát to byl literární pořad představující českou literaturu (poezii, prózu i literaturu naučnou), která reflektuje lužickosrbskou tematiku z nejrůznějších uměleckých i generačních pohledů. K tomu byla pro lužickosrbské (ale i české) čtenáře vydána dvojjazyčná – čítanka s názvem „Uzly v paměti / Suki w pomjatku“, přinášející ukázky z děl 31 českých autorů od Jaroslava Vrchlického až po současné nejmladší autory.

Na úvod programu (uskutečnil se večer 14. 12. 2012 v útulné restauraci budyšínského zahradního komplexu Morgensonne) vystoupil za saského projektového partnera předseda ZSW Benedikt Dyrlich, který v kostce představil celý projekt a také aktéry programu. Bohužel se z vážných důvodů nemohl dostavit editor publikace Radek Čermák a tak formou krátké přednášky uvedl téma daného večera koordinátor projektu a redaktor publikace Milan Hrabal. Na něj pak – spolu s ním – navázali čtením ukázek z knihy autoři a překladatelé textů v knize: český básník a literární kritik Ivo Harák a lužickosrbští básníci Benedikt Dyrlich a Tomasz Nawka. V ukázkách se mj. objevila jména jako již zmíněný Jaroslav Vrchlický, T. G. Masaryk, Josef Suchý až po současné autory. Hudební doprovod z českých lidových písní obstarala hrou na keyboard Veronika Matysová. Organizační záležitosti perfektně zvládaly za českého partnera Ilona Martinovská a především paní Edelgard Friedlová ze ZSW.

 

Pořad zajistila Městská knihovna Varnsdorf ve spolupráci se Svazem lužickosrbských umělců a Městem Varnsdorf.

Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.


UZLY3UZLY4uzly1


Text: gr
Foto: Ilona Martinovská

 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL