Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Logo Ziel_3

EFRE tsch_gr_rgb_72dpi


Inspirativní a nápaditá výstava

fotografií Zdeňky Vajsové

 

ZVV5Fotografka Zdeňka Vajsová je v této své zájmové „profesi“ dosud téměř neznámým pojmem. Přestože, jak sama sdělila, fotografuje už od útlého dětství, zatím neměla žádnou samostatnou výstavu v ČR. Výstavní křest tak paradoxně nedávno zažila v sasko-lužickosrbském Budyšíně. A měla u tamního publika až nečekaný úspěch.

Učitelka, psycholožka a politička (tak je v regionu dosud známá) 15. ledna 2013 předstoupila před veřejnost s výběrem fotografií vzniklých v rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“, jehož realizaci spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

Práce na pořízení dostatečného množství zajímavých a kvalitních záběrů ze sousední Lužice a vytvoření scénáře dvou výstav: pro již zmíněnou v Budyšíně a současnou ve Varnsdorfu, trvala práce více než dva roky. Každá výstava musela totiž být nutně pojímána s ohledem na očekávané publikum. Saské publikum mohlo vidět záběry méně známých míst a vždy s neočekávaným úhlem pohledu. Pro varnsdorfskou výstavu – která je rozsáhlejší – bylo třeba naopak ukázat pokud možno to nejtypičtější. Prostě tak, aby se český divák nejen bavil, ale i dozvěděl a poučil. A to výstava „Lužice v běhu ročních období“ fotografky Z. Vajsové bez výhrad splňuje. O to cennější je, že i přes tento požadavek se ve výstavě našel prostor pro nadsázku i jemný humor.

Výstavu připravila spolu s autorkou Městská knihovna Varnsdorf ve spolupráci se Svazem lužickosrbských umělců (o konečnou technickou výpravnost se zasloužila také Ilona Martinovská). Vernisáž se konala za účasti více než čtyř desítek zájemců ve výstavních prostorách knihovny v prvním patře. Na úvodním vystoupení ředitelky knihovny Veroniky Matysové, která přivítala hosty a uvedla výstavu do kontextu činnosti knihovny i projektu navázal koordinátor projektu. Po hudebním předělu, který kvalitně obstaralo duo Martina Žítková (zpěv) a Veronika Matysová (doprovod na klávesy), se ujala slova autorka výstavy Zdeňka Vajsová. Byla tou pravou průvodkyní po výstavě – dokázala zajímavě vyprávět o obsahu i vzniku snímků a přitom zodpovědět i dotazy. Publikum se tak dozvědělo leccos zajímavého i o Lužici jako takové. Tato neformální diskuse se protáhla hodně přes hodinu.

 

Výstava bude otevřená do konce března 2013.


ZVV2

ZVV7

ZVV3

 
Text: Milan Hrabal
Foto: Ilona Martinovská