Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Vyberova rizeni

Ve Varnsdorfu, dne 8.10.2010

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zadání veřejné zakázky Tisk publikací a tiskovin v rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ rozhoduji, že nabídkami nejlépe splňujícími zveřejněná kritéria jsou nabídky uchazečů:

 

Obchodní firma          Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace (SOŠmgp)

Sídlo                         Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk

IČ                             00497029

DIČ                           není plátce DPH

Statutární orgán:       PaedDr. Svatopluk Kubeš, ředitel

Zastoupena:              Petr Ryšán

 

U publikací č.  1, 2, 5 a tiskovin č. 2

  

Obchodní firma         PRINTIA s.r.o.

Sídlo                        Pod Pekařkou 512/8, 147 00 Praha 4

Provozovna:              Svatoslavova 33, 140 00 Praha 4

IČ                            45790345

DIČ                          není plátce DPH

Statutární orgán:       Roman Polák

 

U publikace č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a tiskovina č. 1

  

Uchazeči splnili kritéria pro zadání veřejné zakázky.

Odůvodnění odmítnutí ostatních uchazečů – vyšší cenová nabídka.

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Název zadavatele                   Městská knihovna Varnsdorf

Sídlo                                    Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

IČ :                                      49888595

DIČ :                                    CZ49888595

Osoba oprávněná k jednání    ředitelka Ing. Ilona Martinovská


 

 

 EFRE_tsch_gr_rgb_72dpiLogo_Ziel_3

 

 

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU

 

Název veřejné zakázky:

Tisk publikací a tiskovin v rámci projektu  „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“

 

 • 1.      Identifikační údaje zadavatele:

 

Jméno:                      Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace

Sídlo:                        Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

IČ:                            49888595

DIČ:                          CZ49888595

Statutární orgán:        Ing. Ilona Martinovská, ředitelka ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel. 775 865 950)

Kontaktní osoba:         Milan Hrabal, koordinátor projektu ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 775 865 983)

 

 •  
 • 2.      Předmět veřejné zakázky

 

Předmětem je grafické zpracování, tisk, kompletace a dodání níže uvedených publikací a tiskovin:

 

 • A.   PUBLIKACE

 

  

Publikace č. 1

 Lužičtí Srbové známí i neznámí“ (PC1)
1.200 ks, celobarevná publikace (barevné a černobílé fotografie, barevný podtisk pod texty včetně podtisku fotografie, barevná mapka apod.) 36 stran, formát 150 x 230 (šířka x výška), papír křídový 80 g., laminovaná barevná obálka 160 g, vazba šitá na stříšku
Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),
5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 20 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: listopad 2010

 

 Publikace č. 2

„Varnsdorf – české okno do Lužice“ (PC1)

400 ks, celobarevná publikace trojjazyčná – česky-hornolužicky-německy (barevné a černobílé fotografie, barevný podtisk pod texty včetně podtisku fotografie, barevná mapka apod.) 32 stran, papír křídový 80 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 160 g, vazba šitá na stříšku 

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování), 5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 25 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem
Předpokládaný termín realizace: únor 2011


Publikace č. 3:

Sborník č. 1 ze soutěže (PC2)
500 ks, pouze černobílý tisk, 36 str., papír 80 g, formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 160 g, vazba šitá na stříšku 

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování), 5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: listopad 2011

 

Publikace č. 4: 

Sborník č. 2 ze soutěže (PC2)
500 ks, pouze černobílý tisk, 36 str., papír 80 g, formát 150 x 230 (šířka x výška),  laminovaná barevná obálka 160 g, vazba šitá na stříšku 

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování), 5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: listopad 2012

 

Publikace č. 5:

Sborník č. 3 ze soutěže (PC2)
500 ks, pouze černobílý tisk, 36 str., papír 80 g, formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 160 g, vazba šitá na stříšku 

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: leden 2013

 

Publikace č. 6:

Výbor z povídek současných lužickosrbských spisovatelek – vydání v češtině (PC3)
300 ks, pouze černobílý tisk, 92 stran, papír 80 g., formát 145 x 200 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba
Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: listopad 2010

 

Publikace č.7:

Kdyby kočka mohla létat“ (výbor z hornolužickosrbských přísloví ze sbírky J. Radyserba-Wjely), dvojjazyčné hornolužicko-české vydání (PC3)
500 ks, pouze černobílý tisk, 94 stran, papír 80 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: duben 2011

 

Publikace č. 8:

Hanka Krawcec – Dílo, dvojjazyčné HLS/Č vydání (PC4)
350 ks, obrazova  publikace, uvnitř 15 stran barevný tisk, cca 108 stran, papír 120 g křídový, formát 210 x 270 (šířka x výška), laminovaný barevný přebal, vázaná kniha – černobílé, nelaminované desky  

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 20 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: říjen 2011

 

Publikace č. 9:

“Kuře v lese“, vydání v češtině (PC3)
500 ks, celobarevná publikace (barevné ilustrace), 56 stran, papír 90 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 20 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: prosinec 2011

 

Publikace č.10:

Výbor z díla lužickosrbského básníka - vydání v češtině (PC3)
300 ks, pouze černobílý tisk, 96 stran, papír 80 g., formát 130 x 200  (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: březen 2012

 

Publikace č. 11

Sborník nejmladší lužickosrbské poezie na počátku 21. věku – pracovní název „Páternoster“, vydání v češtině (PC3)
300 ks, pouze černobílý tisk, 84 stran, papír 80 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: květen 2012

  

Publikace č. 12

Pracovní název – „Současná česká próza a poezie – ukázky z díla současných básníků a prozaiků“, dvojjazyčné hornolužicko-české vydání (PC3)
250 ks, pouze černobílý tisk, 100 stran, papír 80 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: září 2012

 

Publikace č. 13

Pracovní název „Josef Suchý - Básník a Lužice“ – výbor z poezie, dvojjazyčné hornolužicko-české vydání (PC3)
300 ks, pouze černobílý tisk, 80 stran, papír 80 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba
Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: prosinec 2012

 

Publikace č. 14:

Pracovní název „Také já měl štěstí“, vydání v češtině (PC3)
300 ks, pouze černobílý tisk, 70 stran, papír 80 g., formát 150 x 230 (šířka x výška), laminovaná barevná obálka 250 g, lepená vazba

Součástí plnění je: kompletní grafický návrh, sazba, tisk, kompletace (knihařské zpracování),

5x korektury, dodávka zboží na adresu zadavatele

Termín předání hotové kompletní zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace: únor 2013

  

 • B.   TISKOVINY

 

Tiskovina č.1  14 x á 100 ks

14 x – skládačka (jedná se informační skládačky na 14 akcí á 100 ks)

8 stran, formát 9,5 x 21 cm, skládačka, křídový papír lesklý, gramáž 90, plnobarevný tisk,

100 výtisků na jednu akci

Součástí plnění je: grafický návrh, tisk, kompletizace (složení), 3x korektury

Termín předání zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládané termíny realizace:

Leden 2011 – 100 ks

Březen 2011 – 100 ks

Duben 2011 – 100 ks

Říjen 2011 – 100 ks

Listopad 2011 – 100 ks

Listopad 2011 – 100 ks

Únor 2012 – 100 ks

Březen 2012 – 100 ks

Duben 2012 – 100 ks

Květen 2012 – 100 ks

Červen 2012 – 100 ks

Září 2012 – 100 ks

Říjen 2012 – 100 ks

Leden 2013 – 100 ks

  

Tiskovina č.2  skládačka

informační skládačka pro kontaktní místo  á 300 ks, á 400 ks (celkem 700 ks)

8 stran, formát 9,5 x 21 cm, skládačka, křídový papír lesklý, gramáž 90, plnobarevný tisk,

700 výtisků

Součástí plnění je: grafický návrh, tisk, kompletace (složení), 3x korektury

Termín předání zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem

Předpokládaný termín realizace:

březen 2011 – 300 ks

březen 2012 – 400 ks

  

 • 3.      Předpokládáná hodnota zakázky

 

Předpokládaná hodnota zakázka činí celkem 460.000,- Kč bez DPH. 

 •  
 • 4.      Lhůta pro podání nabídky

 

Datum a hodina pro předložení nabídek:     05. 10. 2010, do 12:00 hodin

 •  
 • 5.      Místo pro podání nabídky

 

Adresa pro zasílání nabídek:  Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

 •  
 • 6.      Kritéria hodnocení nabídky

 

Hodnoceny budou nabídnuté ceny v Kč bez DPH za jednotlivá dílčí plnění, tj, například za publikaci č. 1, publikaci č. 2, tiskovina č. 1 atd.  Vítězí vždy nejnižší nabídnutá cena.

 •  
 • 7.      Obsah a forma nabídky

 

-   Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče

-   prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu,

-   doklady prokazující splnění kvalifikace (fotokopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku)

-   nabídka musí být podána v českém jazyce, v nabídce uvede uchazeč ceny bez DPH za jednotlivé publikace a tiskoviny, přičemž lze podat nabídku i jen na některé z uvedených publikací nebo tiskovin

-   nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky „Veřejná zakázka – tisk publikací a tiskovin“ a s označením – NEOTVÍRAT.                                      

 

8.      Další podmínky

-   Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy,

-   zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvy na dílčí plnění, tedy na jednotlivé publikace nebo tiskoviny uvedené v této výzvě

-   zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, nebo zcela zrušit výběrové řízení,

-   zadavatel si vyhrazuje právo požádat o upřesnění informací uvedených uchazeči v nabídkách,

-   uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži,

-   uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená,

-   zadavatel uzavře s vítězem zakázky smlouvu na grafické zpracování, tisk a dodání 1200 ks brožur.

 •  
 • 9.      Obchodní podmínky

 

-   Zadavatel neposkytne dodavateli zálohu,

-   cena předmětu zakázky bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem po předání dílčí zakázky,

-   dodavatel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručení faktury objednateli,

-   lhůta splatnosti smluvních pokut činí 30 dnů od data doručení faktury dodavateli,

-   dodací lhůta se stanovuje max. do 15-ti pracovních dnů od poskytnutí materiálů k tisku skládaček a předmět zakázky bude dopraven do sídla zadavatele,

-   smluvní pokuta za nesplnění termínu dílčí zakázky činí 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností.

-   Zadavatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,

-   vítězný uchazeč bude na fakturu uvádět následující: „Fakturujeme vám v rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ z programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko…….. Číslo projektu je 100021674.“

 

Ve Varnsdorfu, dne 20. 09. 2010

Ing. Ilona Martinovská

ředitelka Městské knihovny Varnsdorf


 

 

 

 

Ve Varnsdorfu, dne 26.08.2010

                                                                                                                       

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zadání veřejné zakázky  Tisk informačních prospektů pro potřeby Městské knihovny Varnsdorf v rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ v roce 2010“  rozhoduji, že nabídkou nejlépe splňující zveřejněná kritéria je nabídka uchazeče:

 

Obchodní firma          AWP Media s.r.o.

Sídlo                         Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf

IČ                             28721454

DIČ                           CZ28721454

Zastoupena:              Adamem Tesařem

 

Uchazeč splnil kritéria pro zadání veřejné zakázky.

Odůvodnění odmítnutí ostatních uchazečů – vyšší cenová nabídka.

 

Pořadí nabídek ostatních uchazečů

Na druhém místě:      Marek Dvořák Tiskárna TRIO

Na třetím místě:         Ing. Miroslav Janeček M STUDIO

 

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Název zadavatele                    Městská knihovna Varnsdorf

Sídlo                                     Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

IČ :                                       49888595

DIČ :                                     CZ49888595

Osoba oprávněná k jednání     ředitelka Ing. Ilona Martinovská


 

 Logo_Ziel_3EFRE_tsch_gr_rgb_72dpi

 

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU

  

Název veřejné zakázky:

Tisk informačních prospektů pro potřeby Městské knihovny Varnsdorf v rámci projektu „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ v roce 2010“

  

 • 1.      Identifikační údaje zadavatele:

 

Jméno:                      Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace

Sídlo:                        Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

IČ:                            49888595

DIČ:                          CZ49888595

Statutární orgán:        Ing. Ilona Martinovská, ředitelka ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; tel. 775 865 950)

Kontaktní osoba:         Milan Hrabal, koordinátor projektu ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 775 865 983)

 

 • 2.      Předmět veřejné zakázky

 

Předmětem je grafické zpracování, tisk a dodání níže uvedených tiskovin:

 

3 x   skládačka na akce á 100 ks – 8 stran, formát 9,5 x 21 cm, skládačka, křídový papír lesklý, gramáž 90, plnobarevný tisk, 100 výtisků na jednu akci

Součástí plnění je: grafický návrh, tisk, kompletace (složení), 3x korektury

Termín předání zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem 

 

1x  informační skládačka pro kontaktní místo  á 300 ks – 8 stran, formát 9,5 x 21 cm, skládačka, křídový papír lesklý, gramáž 90, plnobarevný tisk, 300 výtisků

Součástí plnění je: grafický návrh, tisk, kompletace (složení), 3x korektury

Termín předání zakázky: 15 pracovních dnů od odevzdání podkladů zadavatelem 

 

Požadované obsahy skládaček budou dodány vítězi výběrového řízení vždy 15 pracovních dní před požadovaným termínem dodání.

 •  
 • 3.      Předpokládáná hodnota zakázky

 

Předpokládaná hodnota zakázka činí celkem 17.000,- Kč bez DPH. 

 •  
 • 4.      Lhůta pro podání nabídky

 

Datum a hodina pro předložení nabídek:     25. 8. 2010, do 12:00 hodin

 •  
 • 5.      Místo pro podání nabídky

 

Adresa pro zasílání nabídek:  Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

 

6.      Kritéria hodnocení nabídky

Hodnocena bude nabídnutá cena v Kč bez DPH, vítězí nejnižší nabídnutá cena.

 • 7.      Obsah a forma nabídky

 

-   Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče,

-   prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu,

-   doklady prokazující splnění kvalifikace (fotokopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku)

-   nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce,

-   nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky „Veřejná zakázka – tisk skládaček“ a s označením – NEOTVÍRAT.

                                   

8.      Další podmínky

-   zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy,

-   zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, nebo zcela zrušit výběrové řízení,

-   zadavatel si vyhrazuje právo požádat o upřesnění informací uvedených uchazeči v nabídkách,

-   uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži,

-   uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená

-   zadavatel uzavře s vítězem zakázky smlouvu na grafické zpracování, tisk a dodání 600 ks skládaček.

 

9.      Obchodní podmínky

-   Zadavatel neposkytne dodavateli zálohu,

-   cena předmětu zakázky bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem po předání dílčí zakázky,

-   dodavatel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručení faktury objednateli,

-   lhůta splatnosti smluvních pokut činí 30 dnů od data doručení faktury dodavateli,

-   dodací lhůta se stanovuje max. do 15-ti pracovních dnů od poskytnutí materiálů k tisku skládaček a předmět zakázky bude dopraven do sídla zadavatele,

-   smluvní pokuta za nesplnění termínu dílčí zakázky činí 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností.

-   Zadavatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,

-   vítězný uchazeč bude na fakturu uvádět následující: Fakturujeme Vám v rámci projektu Cíle 3 ČR-Sasko pod názvem „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“. Číslo projektu 100021674.

 

Ve Varnsdorfu, dne 23. 07. 2010