Vzhledem k aktuálně platným nařízením v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 se nevyhneme určitým omezením. Pro knihovnu platí:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od 22. 11. 2021 (omezení maloobchodu a služeb včetně knihoven, pravidla pro konání akcí, prokázání bezinfekčnosti apod.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání (ochrana dýchacích cest)

Nejdůležitější pravidla týkající se fungování knihovny

 

Pobyt v knihovně

 • dodržování pravidla 3R – ochrana dýchacích cest, rozestupy min. 1,5 m, dezinfekce rukou
 • výjimku nosit ochranu dýchacích cest mají děti, které dosud nezahájily školní docházku
 • počet návštěvníků v knihovně je omezen – pouze 1 osoba na 10 m2

 

Akce v knihovně 

 • všichni návštěvníci musí splňovat podmínky podle bodu I/17 Mimořádného opatření MZ ČR platného od 22. 11. 2021 (bezinfekčnost) a musí být schopni toto prokázat. Účastníky akcí žádáme o předložení:
   • certifikátu o ukončeném očkování
   • potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
 • RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u: 

a) u osob do 18 let, 

b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci, 

c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

 • děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí
 • knihovna jako organizátor akce je povinna splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě, která splnění podmínek neprokáže, neumožnit účast na akci
 • při pořádání akcí pro děti a mládež do 18 let je knihovna povinna vést evidenci účastníků a uchovat ji po dobu 30 dnů ode dne realizace akce

Děkujeme Vám za pochopení.