Upozorňujeme  na aktualizovaný knihovní řád platný od 1.1.2024

a především nový ceník, platný též od 1.1.2024.