Kostal_knihovna.jpg

Lhůty a výše zpozdného

Knihovna již neposílá písemná upozornění poštou.

Pozor!! Pokud čtenář nenahlásí e-mail ani číslo na mobilní telefon,

musí si sám hlídat termín odevzdání zapůjčených jednotek dle přehledu výpůjček, který obdrží při zapůjčení knih či jiných jednotek.

Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu nebo číslo svého mobilního telefonu může dostávat následující upozornění:

Upozornění na termín vrácení - jedná se o službu poskytovanou zdarma. Knihovna automaticky několik dnů před uplynutím výpůjční lhůty zašle na uvedený e-mail nebo sms připomenutí o blížícím se konci výpůjční lhůty.

Připomínka - Poslední den výpůjční lhůty zasílá knihovna na e-mail nebo sms informaci o poslední možnosti vrácení zapůjčených dokumentů bez uhrazení zpozdného.

1. Upomínka - tato upomínka je zasílána po 5 dnech po uplynutí termínu vrácení pouze na e-mailovou adresu.

2. Upomínka - je zasílána na e-mailovou adresu nebo formou sms, a to po 20 dnech od uplynutí termínu vrácení.

3. Upomínka - je zasílána pouze na e-mailovou adresu po 45 dnech od uplynutí termínu vrácení.

4. Upomínka - předžalobní - je zasílána doporučeným dopisem na adresu registrovaného čtenáře (resp. zákonného zástupce u dětí).

 

Zpozdné

Za každý započatý týden pozdního vrácení se počítá za každou jednotku (platí pro všechny oddělení knihovny):

Knihy, CD, LP, CDA, CDK, ROMK, DVDK - za každý započatý týden….. 2 Kč/ks

Periodika, CDP, ROMP, DVDP - za každý započatý týden……………..… 1 Kč/ks

 

Upomínka za MVS

První den překročení výpůjční lhůty     40,- Kč za 1 ks MVS + další náhrady požadované knihovnou, která výpůjčku poskytla 

 

Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu, budou u zasílány upozornění.

Pokud si nepřeje dostávat připomínky nebo upomínky, může své požadavky nahlásit knihovnicím, které čtenáři sdělí možná nastavení a dle požadavků čtenáře a možností systému tyto nastaví.

Pokud čtenář náhlásí číslo mobilního telefonu, mohou mu být zasílány: upozornění na termín vrácení nebo připomínka, 1. upomínka, případně upozornění na rezervace.

 

Vysvětlivky:
CD CD - populární hudba
CDA CD - klasická hudby, mluvené slovo
CDK CD ke knize
CDP CD k periodiku (časopisu)
   
ROMP CD ROM k periodiku (časopisu)
ROMK CD ROM ke knize
   
LP Gramofonová deska (vinyl)
DVDK DVD ke knize
DVDP DVD k periodiku (časopisu)