Lhůty a výše zpozdného

Zpozdné

Knihovní jednotka  - Za každý započatý týden pozdního vrácení se počítá za každou jednotku (platí pro všechny oddělení knihovny)  2 Kč/ks

MVS - První den překročení výpůjční lhůty  80,- Kč za 1 ks MVS + další náhrady požadované knihovnou, která výpůjčku poskytla 

 

Odeslání 4. upomínky - 100 Kč

 

Knihovna již neposílá písemná upozornění poštou.

Pozor!! Pokud čtenář nenahlásí e-mail ani číslo na mobilní telefon, musí si sám hlídat termín odevzdání zapůjčených jednotek dle přehledu výpůjček, který obdrží při zapůjčení knih či jiných jednotek.

Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu nebo číslo svého mobilního telefonu může dostávat následující upozornění:

Upozornění na termín vrácení - jedná se o službu poskytovanou zdarma. Knihovna automaticky několik dnů před uplynutím výpůjční lhůty zašle na uvedený e-mail nebo sms připomenutí o blížícím se konci výpůjční lhůty.

Připomínka - Poslední den výpůjční lhůty zasílá knihovna na e-mail nebo sms informaci o poslední možnosti vrácení zapůjčených dokumentů bez uhrazení zpozdného.

1. Upomínka - tato upomínka je zasílána po 5 dnech po uplynutí termínu vrácení pouze na e-mailovou adresu.

2. Upomínka - je zasílána na e-mailovou adresu nebo formou sms, a to po 20 dnech od uplynutí termínu vrácení.

3. Upomínka - je zasílána pouze na e-mailovou adresu po 45 dnech od uplynutí termínu vrácení.

4. Upomínka - předžalobní - je zasílána doporučeným dopisem na adresu registrovaného čtenáře (resp. zákonného zástupce u dětí).

 

Zpozdné

 Knihovní jednotka  - Za každý započatý týden pozdního vrácení se počítá za každou jednotku (platí pro všechny oddělení knihovny)  2 Kč/ks

 MVS - První den překročení výpůjční lhůty  80,- Kč za 1 ks MVS + další náhrady požadované knihovnou, která výpůjčku poskytla 

 

 Odeslání 4. upomínky - 100 Kč

 

 

Pokud čtenář nahlásí e-mailovou adresu, budou mu zasílány upozornění.

Pokud si nepřeje dostávat připomínky nebo upomínky, může své požadavky nahlásit knihovnicím, které čtenáři sdělí možná nastavení a dle požadavků čtenáře a možností systému tyto nastaví.

Pokud čtenář náhlásí číslo mobilního telefonu, mohou mu být zasílány: upozornění na termín vrácení nebo připomínka, 1. upomínka, případně upozornění na rezervace.