Kostal_knihovna.jpg

Sankční poplatky za ztrátu nebo poškození dokumentu

  • Ztráta a úplné zničení knihovní jednotky, CD, CDA, MC, LP, DVD, VHS - cena nové nebo obdobné nové knihovní jednotky + 30% původní ceny
  • Částečné poškození knihovní jednotky, CD, CDA,  MC, LP, DVD, VHS  -  do 50% původní ceny     

  • Poškození čárkového kódu v knihovní jednotce, CD, CDA, MC, LP, DVD, VHS - 10,- Kč

  • Poškození nebo zničení fóliového obalu knihovní jednotky10,- Kč

  • Poškození nebo zničení ochranného obalu CD, CDA, MC, LP, DVD, VHS - za jeden kus 5,- Kč   

 

Pokuty za škody při práci na PC

  • Předem neohlášené vypnutí a restartování počítače -  50,- Kč

  • Změny nastavení PC (Windows, Internet Explorer) - 100,- Kč

  • Závady vzniklé nedovoleným zacházením s PC - 500,- Kč