Kostal_knihovna.jpg

Knihovní řád - Ceník platný od 1.3.2019

Od 1.3.2019 se mění výše úhrady za meziknihovní výpůjční službu.

Výše plateb za ostatní služby se nemění.