Kostal_knihovna.jpg

Už několikaletou tradici má v Městské knihovně Varnsdorf projekt S knihou se nenudím, pod jehož názvem se skrývají dětmi velmi oblíbené besedy a tvůrčí dílničky se spisovateli. Pozvaní autoři se liší jak tématy svých knížek, tak i způsobem jejich zpracování, někteří jsou zároveň autory ilustrací a spojuje je snaha přivést děti ke knize, vzbudit v nich radost ze čtení a touhu získávat informace prostřednictvím knihy. Děti různého věku tak mají příležitost seznámit se s těmi nejlepšími současnými autory, kteří svou tvorbou v dětech podporují zvídavost, obrazotvornost a fantazii. Na besedách se děti mj. učí také formulovat své názory, vést rozhovor. Na besedy zveme děti ze všech varnsdorfských škol vždy ve spolupráci s pedagogy. V roce 2019 přijali naši nabídku následující autoři:

Jan Opatřil

10. 04. 2019 besedoval se žáky  prvního stupně základních škol spisovatel J. Opatřil, autor série knih pro děti s názvem Kapřík Metlík. Autor představil své knihy, také novinku „Kapřík Metlík pro nejmenší“. Součástí besedy byla též autogramiáda, focení a prodej suvenýrů s Kapříkem Metlíkem.

ZŠ Náměstí – 3. třída (3.A+3.B) – 32 dětí, ZŠ Edisonova – 3. třída (3.A+3.B) – 56 dětí, ZŠ Východní – 2. třída – 13 dětí

Petra Braunová

Dne 15. 05. 2019 besedovala s dětmi z prvního stupně ZŠ Seifertova, ZŠ Bratislavská a ZŠ Karlova spisovatelka Petra Braunová. Představila dětem své knihy Evička lhářka žhářka a Ema a kouzelná kniha. Během besed dětem vyprávěla o svém psaní, jak vznikají její knihy. Děti se aktivně svým vyprávěním vyjadřovaly ke všem otázkám, které Petra Braunová dětem položila.

ZŠ Bratislavská – 2. a 3. třída – 42 dětí, ZŠ Karlova - 2. a 3. třída – 48 dětí, ZŠ Východní - 2. a 4. třída – 34 dětí

Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka

Dne 4.10. 2019 již podruhé naši knihovnu navštívila se svými tvůrčími dílnami paní spisovatelka a ilustrátorka Klára Smolíková, tentokrát i se svým manželem Jiřím W. Procházkou, autorem mnoha scifi a fantasy knih. Každý z nich měl samostatné besedy. Vždy představili své knihy, se kterými během besedy děti pracovaly. Součástí besed byla práce s pracovními listy a aktivní zapojování do komiksového tvoření.

ZŠ Edisonova, 8. + 9. třída - Komiksy hravé i dravé – Jiří Walker Procházka – 59 dětí, ZŠ Edisonova, 6. + 7. třída - Tajná dvojka, Bublifuk – Klára Smolíková – 52 dětí

Milan Hrabal

Dne 22. 11. 2019 besedoval spisovatel Milan Hrabal s dětmi prvního stupně  Gymnázia Varnsdorf. Spisovatel Milan Hrabal píše poezii a prózu, je také překladatelem, především z lužické srbštiny. Knižně vydal několik antologií, pohádky. Jeho básně vyšly již ve 2 sbírkách v německém překladu.

Tercie - Gymnázium Varnsdorf - 31 dětí

V průběhu celého roku 2019 se čtenáři v dětském oddělení zapojovali také do soutěží – vědomostních kvízů a výtvarných soutěží -  které byly součástí akce. Děti kreslily obrázky a vyplňovaly vědomostní kvízy k vystaveným knihám autorů, kteří přijali naše pozvání k besedám v naší knihovně. Ze správných odpovědí byli vylosováni vítězové, kteří obdrželi drobnou odměnu. Obrázky z výtvarných soutěží byly zveřejněny v dětském oddělení knihovny.

Cíle projektu byly splněny. Zcela jistě besedy se současnými autory podporují čtenářství, motivují ke čtení a rozšiřují vědomosti o současných českých autorech a jejich tvorbě. Současně u dětí podporují čtení jako vhodnou formu volnočasových aktivit.

Celkem se projektu zúčastnilo 581 dětí, z toho besed 367 dětí a soutěží 214 dětí v průběhu roku 2019. S projektem máme velmi dobré zkušenosti, často se děti do knihovny vrací právě pro knihy autorů, se kterými se osobně setkaly. Projekt pokládáme za přínosný pro podporu čtenářství obecně.

Projekt byl finančně podpořen z Dotačního programu města Varnsdorf ve výši 15.000 Kč.