Kostal_knihovna.jpg

několikaletou tradici má v Městské knihovně Varnsdorf projekt S knihou se nenudím, pod jehož názvem se skrývají dětmi velmi oblíbené besedy a tvůrčí dílničky se spisovateli. Bohužel letošní rok kultuře nepřál a projekt jsme nemohli realizovat v plánovaném rozsahu. Nebyly uskutečněny plánované besedy s Martinou Bittnerovou, Petrou Martiškovou, Petrou Braunovou, Vendulou Burger. Jediný autor, jehož termín besed se vešel mezi coronavirová opatření byl Jan Opatřil, který 24. 9. 2020 besedoval se žáky  prvního stupně základních škol. Je autorem série knih pro děti s názvem Kapřík Metlík. V rámci besedy představil knihu - Kapřík Metlík pro nejmenš a vyprávěl o psaní knih, o jejich ilustrování. Následovala autogramiáda, focení a prodej suvenýrů s Kapříkem Metlíkem.

  1. besedy se zúčastnilo 26 dětí ze ZŠ Bratislavská – 1. třída.
  2. besedy se zúčastnilo 38 dětí ze ZŠ Edisonova – 2x 2. třída.
  3. besedy se zúčastnilo 44 dětí ze ZŠ Seifertova – 2. a 3. třída.

V průběhu celého roku 2020 se čtenáři v dětském oddělení zapojovali také do soutěží – vědomostních kvízů a výtvarných soutěží. Děti kreslily obrázky a vyplňovaly vědomostní kvízy k vystaveným knihám. Vylosování vítězové obdrželi drobnou odměnu. Obrázky z výtvarných soutěží byly zveřejněny v dětském oddělení knihovny.

Cíle projektu byly splněny pouze částečně. Důvodem bylo uzavření škol a knihoven z důvodu rozšíření pandemie Covid-19.

Besedy se současnými autory podporují čtenářství, motivují ke čtení a rozšiřují vědomosti o současných českých autorech a jejich tvorbě. Současně u dětí podporují čtení jako vhodnou volnočasovou aktivitu.

Celkem se projektu zúčastnilo 206 dětí, z toho besed 108 dětí a soutěží 98 dětí v průběhu roku 2020. S projektem máme velmi dobré zkušenosti, často se děti do knihovny vrací právě pro knihy autorů, se kterými se osobně setkaly. Projekt pokládáme za přínosný pro podporu čtenářství obecně.

Akce byla finančně podpořena z Dotačního programu města Varnsdorf ve výši 15.000 Kč, z toho byla z důvodu nevyčerpání vrácena částka 7.500 Kč.