Kostal_knihovna.jpg

Koroška pripovedka / Káňský hrad. Korutanská pověst / Kański hród. Korutanska powěsć / Kański grod. Korutańska powěsć / Kańsczi gard. Karinckô pòwiôstka / Die Burg Wildenstein. Kärntener Sage

Přeložili Radek Čermák (do češtiny), Timo Meškank, Alfred Měškank, Alicëjô Sczëpta, Lovro Kaselj.

Ilustrace Magdalena Jančurová.

Obálka Ilona Martinovská s využitím obrazu M. Jančurové.

Korektury Radek Čermák, Vladislav Knoll, Miroslava Kubešová, Timo Meškank, Andrej Šurla, Stanislav Tomčík.

Odpovědný redaktor Milan Hrabal.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2013. 1. vyd.

27 s. Náklad 200 výt.

Sazba a grafická úprava Ilona Martinovská.

Tisk a knihařské zpracování Paper Jam Praha.

Publikace byla vydána s podporou města Varnsdorf.

ISBN 978-80-86409-42-9 (brož.)

Cena: ….... Kč

 

 

Krátká korutanská pověst ve zpracování slovinsko-rakouské spisovatelky. Unikátní společné vydání šesti jazykových verzí: ve slovinštině, češtině, hornolužické srbštině, dolnolužické srbštině, kašubštině a němčině. Zejména s jazykem Kašubů (západoslovanská menšina na severu Polska) se zde většina čtenářů setká poprvé.

 

 

Ukázky

 

Začátek pověsti v originále a všech pěti překladech:

 

Med Obirjem in Staro goro prši in buči Podkanjski slap. Nad njim se še dandanes vidijo razvaline Kanjskega gradu.

 

Mezi Obirem a Starou horou šumí a duní Podkáňský vodopád. Nad ním se dodnes tyčí zřícenina Káňského hradu.

 

Mjez Obirom a Starej horu pěni a howri Podkański wodopad. Nad nim su hišće dźensa rozwaliny Kańskeho hrodu widźeć.

 

Mjazy Obirom a Stareju góru pěni se a ricy Pódkański wódopad. Nad nim stoje hyšći źinsa rozwaliny Kańskego groda.

 

Midzë Òbirã ë Stôrą Gòrą rëczi ë szëmi Pòdkańsczi wòdopôd. Nad nim jesz widzec rëjnë Kańsczégò Gardu.

 

Zwischen dem Hochobir und dem Kleinen Obir schäumt und tost der Wildensteiner Wasserfall. Über ihm sieht man noch heute die Ruinen der Burg Wildenstein.