Kostal_knihovna.jpg

Žádá-li čtenář knihovní jednotku, která je půjčena jinému čtenáři nebo je z jiného důvodu dočasně nedostupná, může využít rezervační službu. Čtenář může o rezervaci knihovní jednotky požádat osobně, telefonicky či e-mailem. Jakmile je knihovní jednotka k dispozici, uvědomí MěKVdf (e-mailem nebo zasláním sms) žadatele, který si může knihovní jednotku vyzvednout do 14 dnů ode dne odeslání oznámení, po uplynutí této lhůty bude knihovní jednotka postoupena do běžného výpůjčního procesu. Neuvede-li čtenář jinak, má se za to, že má o rezervovanou knihovní jednotku zájem jeden rok. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve

Rezervace je služba, kterou poskytuje knihovna zdarma.