V roce 2018 se uskutečnil již 7. ročník projektu „S knihou se nenudím, aneb Poznáváme české spisovatele“. Obsahem jsou besedy a tvůrčí dílničky se spisovateli, kteří se snaží předat dětem lásku ke knihám a čtení. Děti různého věku tak mají příležitost seznámit se se současnými autory, kteří svou tvorbou v dětech podporují zvídavost, obrazotvornost a fantazii. Na besedách se děti učí také formulovat své názory a vést rozhovor.

  • Jan Opatřil - Dne 10.5.2018 besedoval se žáky základních škol ZŠ Seifertova, Bratislavská a Náměstí spisovatel Jan Opatřil, autor série knih pro děti s názvem Kapřík Metlík.
  • Petra Martišková a Tomáš Vyšohlíd - 18.4.2018 navštívila knihovnu spisovatelka P. Martišková v doprovodu parkouristy T. Vyšohlída. První beseda byla pro 1. stupeň a zúčastnilo se jí 38 dětí ze ZŠ Náměstí a byla věnována knize Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka. Beseda byla nejen o knize, ale také o tom, jak se v přírodě chovat. Druhá beseda byla pro 2. stupeň a zúčastnilo se jí 50 dětí ze ZŠ náměstí. Tématem byly: láska, parkour a free runningu. Proběhlo autorské čtení a mladý parkourista T. Vyšohlíd přiblížil dětem městský parkour a předvedl i některé parkourové prvky.
  • Milan Hrabal - Ve dnech 22. a 23.11.2018 besedoval spisovatel M. Hrabal s dětmi prvního stupně Gymnázia Varnsdorf o své tvorbě, ale psaní obecně. M. Hrabal píše poezii a prózu, je také překladatelem, především z lužické srbštiny. Knižně vydal několik antologií.Besedy se zúčastnilo celkem 59 dětí.
  • Petra Braunová  - 12.10. 2018 besedovala s dětmi ZŠ Seifertova, ZŠ Náměstí a ZŠ Edisonova spisovatelka Petra Braunová. Představila své knihy Dům doktora Fišera a 3333 km k Jakubovi. Během besed dětem vyprávěla o svém psaní, o tom jak se k tomu dostala a také představila své další knihy.
  • Klára Smolíková - 31.10.2018 poprvé naši knihovnu navštívila se svými tvůrčími dílnami paní spisovatelka a ilustrátorka Klára Smolíková. Besedy byly určeny pro žáky I. stupně základních škol. Autorka představila dětem své knihy, s kterými během besedy děti pracovaly. Součástí besed byla práce s pracovními listy. Besedy se zúčastnily děti ze ZŠ Bratislavská a ZŠ Edisonova.

V průběhu roku se čtenáři v dětském oddělení zapojili do soutěží – kreslili obrázky a vyplňovali vědomostní kvízy k vystaveným knihám autorů, kteří s nimi besedovali.

Celkem se projektu zúčastnilo 480 žáků z pěti škol ve Varnsdorfu.

S projektem máme velmi dobré zkušenosti, často se děti do knihovny vrací právě pro knihy autorů, se kterými se osobně setkaly. Projekt pokládáme za přínosný pro podporu čtenářství obecně.

Projekt byl finančně podpořena z Dotačního programu města Varnsdorf ve výši 15.000 Kč.