Již každoročně pořádá Městská knihovna Varnsdorf k přivítání nového školního roku akci pro všechny prvňáčky, kteří se začínají seznamovat s kouzlem čteného slova. V rámci projektu Akce Prvňáček, jejímž cílem je zejména podpora a rozvoj čtenářství u nejmenších školáků, obdrželi přihlášení prvňáčci čtenářské průkazy, do nichž sbírali po celý školní rok 2021/2022 razítka  za přečtené knihy a seznamovali se s knihovnou.

Přihlášených bylo celkem 39 dětí. Do června 2022 splnilo stanovené podmínky projektu 38 dětí.

Letošní pasování prvňáčků probíhalo netradičně. Proti předchozím ročníkům, kdy děti pasoval pan rytíř z Hrádku, letos prvňáčky pasoval ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Předvedl úžasné vystoupení, při kterém nezůstaly děti sedět. K vystoupení se připojili i rodiče. Děti se zapojily do programu s nadšením a toto vystoupení si užily do poslední minuty. Děti obdržely na památku trička s logem Akce Prvňáček, diplomy a knihy.

Na začátku nového školního roku 2022/2023 byl vyhlášen další ročník akce Prvňáček, do kterého se přihlásilo 37 prvňáčků. Pasování proběhne opět na konci školního roku. 

Projekt Akce Prvňáček má již svou dlouholetou tradici. Rodiče dětí, které tuto akci absolvovaly v minulých letech, přihlašují do projektu mladší sourozence. A velmi přínosná je skutečnost, že děti, které prošly pasováním na čtenáře, zůstávají věrnými čtenáři knihovny.

Akce byla finančně podpořena z Dotačního programu města Varnsdorf na rok 2022.