Kostal_knihovna.jpg

V roce 2021 se naše knihovna poprvé zapojila do celorepublikového projektu Lovci perel, jejímž motem je "ČTENÍ JAKO ZÁBAVA". (www.lovciperel.cz)

Jedná se o zábavnou hru, která motivuje ke čtení, objevování příběhů a prožívání dobrodružství. Lovci perel jsou osvědčený projekt umožňující jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů. Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům atraktivní zisk v podobě perel.

A jak hra funguje? V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou. Čtenář po výběru knihy obdrží otázky. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu a tvoří tak náhrdelník. Za odpovědi hráči získávají herní peníze, tzv. moriony. Ty mohou směnit na Morionském trhu za nejrůznější odměny. 

Do hry se v naší knihovně přihlásilo celkem 36 registrovaných čtenářů.

  1. kolo probíhalo v období 01-06/2021, bylo zakončeno knihovnických obchůdkem - Morionským trhem, kde čtenáři mohli proměnit své nasbírané moriony (knihovnická měna získaná četbou knih) za věcné ceny. Z důvodu pandemie byla knihovna delší dobu uzavřena pro veřejnost. Čtenářům byla nabídnuta on-line verze soutěže, bezkontaktní předání vybraných knih a odevzdání vyplněných listů. Nákup cen za moriony byl pak možný až při otevření dětské knihovny pro veřejnost.
  2. kolo probíhalo v období 06-12/2021, knihovnický obchůdek pro toto období bude otevřen v průběhu měsíce ledna.

 Akce si získala své příznivce, počet účastníků stoupá a zájem o akci se stále zvyšuje.

Akce byla podpořena z dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021.