Již každoročně pořádá Městská knihovna Varnsdorf k přivítání nového školního roku akci pro všechny prvňáčky, kteří se začínají seznamovat s kouzlem čteného slova. V rámci projektu Akce Prvňáček, jejímž cílem je zejména podpora a rozvoj čtenářství u nejmenších školáků, obdrželi přihlášení prvňáčci čtenářské průkazy, do nichž sbírali od začátku školního roku 2020/2021 razítka a seznamovali se s knihovnou.

Přihlášených dětí bylo celkem 33. Do června 2021 splnilo stanovené podmínky projektu 21 dětí. Tito prvňáčci se spolu se svými rodinami zúčastnili v sobotu 4. září 2021 slavnostního pasování prvňáčků na čtenáře. Doprovodným programem bylo vystoupení Divadla Koloběžka, které zahrálo dětem autorskou pohádku O kouzelné mašince. Po skončení představení byly děti panem rytířem z Hrádku slavnostně pasovány na čtenáře, obdržely  trička s logem Akce Prvňáček, diplomy, knihy na památku a drobné dárky.

Letošní pasování prvňáčků probíhalo opět výjimečně v září kvůli opatřením v souvislosti s pandemií  Covid-19. Tudíž jsme nepasovaly prvňáčky, ale již druháčky. Vzhledem k  situaci, která během celého roku panovala, jsme byli my i účastníci rádi za možnost konání akce a všichni byli spokojeni a bavili se.

V letošním roce jsme rozšířili akci Prvňáček o projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, jehož cíle i obsah jsou totožné, ale je orientovaný na celé třídy a předpokládá tudíž spolupráci a zapojení pedagogů. V rámci akce Už jsem čtenář“ pracovaly knihovnice vždy s celou třídou nad rámec obvyklých knihovnických činností. Celé třídy navštívily několikrát knihovnu, kde se děti seznámily s nabídkou knih a možnostmi, které knihovna poskytuje.

Pro žáky jsme v rámci jejich projektových dní připravili dopolední programy, které se setkaly s velkým ohlasem, jejichž výsledkem byla prostorová leporela, tematicky zaměřená k jejich projektům. Akce proběhly v celkovém počtu 85 dětí. Knihovna též zorganizovala pro celé třídy společnou akci – besedy s paní spisovatelkou Petrou Braunovou. Tyto akce proběhly ve dnech 21. 9. - 22. 9. 2021 v celkovém počtu 75 dětí. Dne 15. 11. 2021 byly celé třídě prvňáčků ZŠ Bratislavská slavnostně předány slabikáře.

Projekt Akce Prvňáček má již svou dlouholetou tradici, rodiče dětí, které tuto akci absolvovaly v minulých letech, přihlašují do projektu mladší sourozence. Děti, které prošly pasováním na čtenáře, zůstávají věrnými čtenáři knihovny.

Akce byla finančně podpořena z Dotačního programu města Varnsdorf ve výši 10.000 Kč.