Kostal_knihovna.jpg

 

Pokud čtenář žádá naučnou publikaci, která není ve fondu naší knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiné knihovny, případně i ze zahraničí, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) za manipula ční poplatek uvedený v příloze č. 2. Úhradu za tuto službu hradí čtenář při převzetí knihovní jednotky.

Čtenář může o MVS, příp. MMVS knihovní jednotky požádat osobně nebo e-mailem. Jakmile knihovna knihovní jednotku získá, žadatele upozorní, že je pro něho připravena (e-mail nebo sms). Nevyzvedne-li si čtenář do 14 dnů po zaslání oznámení knihovní jednotku, bude vrácena do půjčující knihovny a čtenář uhradí vzniklý manipulační poplatek při další návštěvě knihovny.

Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou, tedy knihovnou, která požadovaný titul zaslala do naší knihovny. Požaduje-li čtenář výjimečně prodloužení knihovní jednotky z MVS, musí o prodloužení požádat 7 dní před termínem požadovaného vrácení. O kladném či záporném stanovisku bude čtenář informován prostřednictvím MěkVdf.