Vybral a uspořádal Radek Čermák.

Z hornolužické srbštiny přeložili Radek Čermák, Milan Hrabal, Stanislav Tomčík.

Doslov a ediční poznámka Lukáš Novosad.

Obálka Roman Polák (s využitím fotografií Kerstin Młynkec).

Medailony autorek Milan Hrabal.

Fotografie Kerstin Młynkec.

Korektury Zuzana Bláhová a Lukáš Novosad.

Odpovědný redaktor Milan Hrabal.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2010. 1. vyd.

89 s. Náklad 300 výt.

Edice Setkávání přes hranice, svazek 1

Grafická úprava, sazba, tisk a vazba Printia, Praha

Vydání knihy bylo součástí projektu „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“, který spolufinancovaly Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a město Varnsdorf.
ISBN 978-80-86409-22-1 (brož.)

Neprodejné.

 

Varnsdorfská knihovna získala v roce 2010 tříletý grant na projekt „Setkávání přes hranice“. Toho roku bylo v knihovně otevřeno „kontaktní místa pro Lužici“ a zahájena série přednášek, koncertů a literárních pořadů. Součástí byl i velkorysý ediční plán, který počítal s vydáním 14 publikací (nepočítaje v to drobné propagační materiály).

Tato ediční řada byla zahájena povídkovým souborem dvou lužickosrbských autorek, z nichž jedna (K. Młynkec) navíc knihu ilustrovala svými fotografiemi.

V devíti drobných prózách tematicky převažují nešťastně zauzlené osudy současníků. Setkání právě těchto autorek v jedné knize není náhodné – jsou přítelkyněmi, ale zároveň reprezentují odlišné literárních postupy. Čtenář tak může volit mezi dvěma stylovými polohami, přičemž zjistí, že i literatura velmi malého národa může dosahovat značných kvalit. Za poznámku stojí též nezvykle důsledná „ediční zpráva“ k publikovaným textům a kritičtěji zaostřený doslov.

 

 

Obsah

Dorothea Šołćina: Kruhy na vodě

Hra

Dopisy Veronice

Klikatá pěšina

Slepota

Kruhy na vodě

Kerstin Młynkec: Muž v odpadcích

Triangl

Johana a její velitel

Milníkový puzzle

Muž v odpadcích

Doslov

Ediční zpráva